Stemmeret i Grønland

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du læse om, hvem der kan stemme til Inatsisartutvalg, kommunalvalg og Folketingsvalg.

Grønland er et selvstyreområde i Rigsfællesskabet med repræsentativt demokrati. Der afholdes tre typer valg i Grønland:

  • Valg til Inatsisartut, som er det grønlandske parlament
  • Valg til kommunal- og bygdebestyrelser
  • Valg til Folketinget i Danmark, hvor Grønland vælger to medlemmer

Hvem har stemmeret i Grønland?

For at opnå stemmeret til Inatsisartut- og Folketingsvalg skal du:

  • Være fyldt 18 år
  • Have dansk indfødsret
  • Have fast bopæl i Grønland

Stemmeret til kommunalvalg kan opnås, selvom du ikke har dansk indfødsret, hvis du i stedet har haft fast bopæl i Rigsfællesskabet (Grønland, Færøerne eller Danmark) i mindst tre år før valget.

Det politiske system i Grønland

Inatsisartut

Inatsisartut er den lovgivende magt i Grønland, og medlemmer vælges demokratisk ved afstemning hvert fjerde år. De 31 medlemmer vælges mellem opstillede kandidater, og hele Grønland er én stor valgkreds. Efter valget vælger Inatsisartut en formand. 

Der er syv politiske partier i Grønland, hvoraf de fem største typisk vælges til Inatsisartut:

- Siumut, søsterparti til Socialdemokraterne i Danmark

- Inuit Ataqatigiit (IA), søsterparti til Socialistisk Folkeparti i Danmark

- Kalaallit Nunaani Demokraatit (Demokraterne), søsterparti til Radikale i Danmark

- Atassut, søsterparti til Venstre i Danmark

- Partii Naleraq, udbryderparti fra Siumut

- Suleqatigiissitsisut (Samarbejdspartiet), udbryderparti fra Demokraterne

- Nunatta Qitornai, udbryderparti fra Siumut

Naalakkersuisut

Den grønlandske regering kaldes Naalakkersuisut. Formanden for Naalakkersuisut udpeges af Inatsisartut efter valget og formanden danner herefter sin regering.

Naalakkersuisut er ansvarlige for den udøvende magt i Grønland (sammen med kommunalbestyrelserne). Naalakkersuisut har siden Hjemmestyrets indførelse i 1979 være domineret af partiet Siumut.

En minister i Grønland kaldes naalakkersuisoq.

Kommunalbestyrelser

Kommunalbestyrelserne er den udøvende magt på lokalt plan i Grønland, og består af mellem 15-19 medlemmer, der vælges for fire år ad gangen.

Ved kommunalvalg vælges en kommunalbestyrelse og en borgmester i hver af de fem grønlandske kommuner.

Bygdebestyrelser

Bygdebestyrelserne er bygdernes mulighed for at sikre, at deres forhold bliver hørt og inddraget i det politiske arbejde i kommunalbestyrelserne.

Antallet af medlemmer i bygdebestyrelser fastsættes af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde kan flere små bygder udgøre én valgkreds, hvilket besluttes af kommunalbestyrelsen.

 

Folketinget

Grønland vælger to medlemmer til Folketinget for en fireårig periode, som løber fra den dag, der afholdes Folketingsvalg i Danmark. De to Folketingsmedlemmer for Grønland har til opgave at varetage og repræsentere Grønland og Arktis’ interesser i Rigsfællesskabet, samt oplyse om Grønland i Danmark. 

Hele Grønland udgør én valgkreds, så alle kandidater stiller op i hele Grønland. Der kan stemmes på én kandidat opstillet i Grønland. Det er altså ikke muligt at stemme på danske kandidater, hvis man har bopæl i Grønland. 

Det er Rigsombudsmanden i Grønland, der står for afvikling af Folketingsvalg i Grønland.

At brevstemme i Grønland

Hvis du har fast bopæl i Grønland og er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du stemme per brev. Det er muligt at brevstemme til både Inatsisartutvalg, kommunalvalg og Folketingsvalg.

Du kan brevstemme, hvis du befinder dig i Grønland, men ikke har mulighed for at være fysisk til stede på valgstedet på dagen, eksempelvis på grund af hospitalsindlæggelse, frihedsberøvelse eller arbejde/bopæl på afsides beliggende steder i Grønland.

Du kan også brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet pga. ferie, tjenesterejse, uddannelse eller ved behandlingskrævende sygdom i udlandet. Derudover kan du brevstemme, hvis du arbejder for Grønlands Selvstyre i udlandet, eller hvis du er repræsentant i Folketinget eller for Grønlands Selvstyre.

Læs mere om, hvordan du brevstemmer i de forskellige situationer på Sullisivik (borgerservice):

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.