Stemmerett på Grønland

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese om hvem som kan stemme ved Inatsisartut-valg, kommunevalg og folketingsvalg.

Grønland er et selvstyrt område i Riksfellesskapet med representativt demokrati. Det holdes tre typer valg på Grønland:

  • Valg til Inatsisartut, som er det grønlandske parlamentet
  • Valg til kommune- og bygdestyrer
  • Valg til Folketinget i Danmark, der Grønland velger to medlemmer

Hvem har stemmerett på Grønland?

For å oppnå stemmerett ved Inatsisartut- og folketingsvalg må du:

  • ha fylt 18 år
  • ha dansk statsborgerskap
  • ha fast bolig på Grønland

Stemmerett ved kommunevalg kan oppnås selv om du ikke har dansk statsborgerskap, hvis du i stedet har hatt fast bolig i Riksfellesskapet (Grønland, Færøyene eller Danmark) i minst tre år før valget.

Det politiske systemet på Grønland

Inatsisartut

Inatsisartut er den lovgivende makten på Grønland, og medlemmer velges demokratisk hvert fjerde år. De 31 medlemmene velges blant oppstilte kandidater, og hele Grønland er én stor valgkrets. Etter valget velger Inatsisartut en formann. 

Det er sju politiske partier på Grønland, hvorav de fem største typisk velges til Inatsisartut:

- Siumut, søsterparti til Socialdemokraterne i Danmark

- Inuit Ataqatigiit (IA), søsterparti til Socialistisk Folkeparti i Danmark

- Kalaallit Nunaani Demokraatit (Demokraterne), søsterparti til Radikale i Danmark

- Atassut, søsterparti til Venstre i Danmark

- Partii Naleraq, utbryterparti fra Siumut

- Suleqatigiissitsisut (Samarbejdspartiet), utbryterparti fra Demokraterne

- Nunatta Qitornai, utbryterparti fra Siumut

Naalakkersuisut

Den grønlandske regjeringen kalles Naalakkersuisut. Formannen for Naalakkersuisut utpekes av Inatsisartut etter valget, og deretter danner formannen sin regjering.

Naalakkersuisut er ansvarlige for den utøvende makten på Grønland (sammen med kommunestyrene). Naalakkersuisut har siden Hjemmestyret ble innført i 1979, vært dominert av partiet Siumut.

En minister på Grønland kalles naalakkersuisoq.

Kommunestyrer

Kommunestyrene er den utøvende makten på lokalt plan i Grønland, og består av 15–19 medlemmer som velges for fire år om gangen.

Ved kommunevalg velges et kommunestyre og en borgermester i hver av de fem grønlandske kommunene.

Bygdestyrer

Bygdestyrene er bygdenes mulighet for å sikre at deres forhold blir hørt og tatt med i det politiske arbeidet i kommunestyrene.

Antallet medlemmer i bygdestyrer fastsettes av kommunestyret. I noen tilfeller kan flere små bygder utgjøre én valgkrets. Dette avgjøres av kommunestyret.

 

Folketinget

Grønland velger to medlemmer til Folketinget for en fireårig periode som løper fra den dagen det avholdes folketingsvalg i Danmark. De to folketingsmedlemmene for Grønland har som oppgave å ivareta og representere Grønland og Arktis’ interesser i Riksfellesskapet samt opplyse om Grønland i Danmark. 

Hele Grønland utgjør én valgkrets, så alle kandidater stiller opp for hele Grønland. Det kan stemmes på én kandidat som representerer Grønland. Det er altså ikke mulig å stemme på danske kandidater hvis man har bolig på Grønland. 

Det er Riksombudsmannen på Grønland som står for avviklingen av folketingsvalg på Grønland.

Å brevstemme på Grønland

Hvis du har fast bolig på Grønland og er forhindret fra å stemme på valgdagen, kan du stemme per brev. Det er mulig å brevstemme til både Inatsisartut-valg, kommunevalg og folketingsvalg.

Du kan brevstemme hvis du befinner deg på Grønland, men ikke har mulighet for å være fysisk til stede på valgstedet på dagen, for eksempel på grunn av innleggelse på sykehus, frihetsberøvelse eller arbeid/bolig på avsidesliggende steder på Grønland.

Du kan også brevstemme hvis du oppholder deg i utlandet pga. ferie, tjenestereise, utdanning eller ved behandlingskrevende sykdom i utlandet. I tillegg kan du brevstemme hvis du jobber for Grønlands selvstyre i utlandet, eller hvis du er representant i Folketinget eller for Grønlands selvstyre.

Les mer om hvordan du brevstemmer i de ulike situasjonene på Sullisivik (borgerservice):

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.