Toldregler på Færøerne

Toldregler på Færøerne
Her finder du information om, hvor du skal henvende dig for oplysninger om told.

Hvis du kommer til Færøerne fra udlandet er der begrænsninger på, hvor meget du kan medbringe af toldfrit spiritus, cigaretter, perfume osv.  På TAKS hjemmeside (skat på Færøerne) findes en liste over, hvor meget du må medbringe af disse toldvarer.  

Alt flyttegods til Færøerne, som er nyere end ½ år, er toldpligtigt.

Almindelige genstande, tøj o.l. er toldfrie varer.

Det er ulovligt at have tobak, spiritus og madvarer med som flyttegods.

Hvis du har flyttegods med til Færøerne skal du udfylde et flyttegodsbevis, som ligger på TAKS' hjemmeside.

Til toldmyndighederne skal du aflevere en pakkeliste over indholdet i bagage, container osv. og et bevis fra tilflytningskommunen om flytning.

Våben

Du kan medbringe glatløbet haglgevær, luftgevær og luftpistol med til Færøerne uden special tilladelse. Andre våben må ikke indføres. 

Du kan dog søge politiet  på Færøerne om undtagelse for at få andre våben med ind. 

Kontakt TAKS (skat) for yderligere oplysninger om regler for flyttegods.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.