Tullbestämmelser på Färöarna

Toldregler på Færøerne
Här kan du läsa om vart du ska vända dig för information om tull.

Om du kommer till Färöarna från utlandet finns det begränsningar för hur mycket tullfri sprit, tobak, parfym med mera du kan ta med.  På Färöarnas skattemyndighets webbplats Taks finns det en lista över hur mycket skattefria varor du får ta med. 

Allt flyttgods till Färöarna som är nyare än sex månader är tullpliktigt.

Vanliga föremål, kläder och liknande är tullfria varor.

Det är olagligt att föra in tobak, alkohol och livsmedel som flyttgods.

Om du har med dig flyttgods till Färöarna måste du fylla i ett flyttgodsbevis som du hittar på Taks webbplats.

Till tullen ska du lämna en lista över innehållet i bagage, container med mera samt ett flyttbevis från kommunen du ska flytta till.

Vapen

Du kan ta med dig hagelgevär med slät pipa, luftgevär och luftpistol till Färöarna utan särskilt tillstånd. Några andra vapen får du inte föra in i landet. 

Du kan dock ansöka om dispens hos polisen på Färöarna för införsel av andra vapen. 

Kontakta Taks för mer information om reglerna för flyttgods.

 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.