Tollregler på Færøyene

Toldregler på Færøerne
Her finner du informasjon om hvor du må henvende deg for å få opplysninger om toll.

Hvis du kommer til Færøyene fra utlandet, er det begrensninger på hvor mye du kan ta med av tollfri alkohol, sigaretter, parfyme osv. På TAKS’ hjemmeside (skatteetaten på Færøyene) finnes det en liste over hvor mye du kan ta med av disse tollvarene.  

Alt flyttegods til Færøyene som er nyere enn ½ år, er tollpliktig.

Alminnelige gjenstander, klær o.l. er tollfrie varer.

Det er ulovlig å ha med tobakk, alkohol og matvarer som flyttegods.

Hvis du har med flyttegods til Færøyene, må du fylle ut et flyttegodsbevis, som ligger på TAKS' hjemmeside.

Til tollmyndighetene må du gi en pakkeliste over innholdet i bagasje, konteiner osv. og et bevis for flytting utstedt av kommunen du flytter til.

Våpen

Du kan ta med glattløpet haglgevær, luftgevær og luftpistol til Færøyene uten særskilt tillatelse. Andre våpen kan ikke innføres. 

Du kan imidlertid søke politiet på Færøyene om unntak for å få med andre våpen. 

Kontakt TAKS (skatteetaten) for ytterligere opplysninger om regler for flyttegods.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.