Database over grensehindringer

Hegn på en kornmark

Hegn på en kornmark

Photographer
Michael Rosner-Hyman / Unsplash
Hvilke grensehindringer finnes i Norden? Søk i grensehindringsdatabasen, hvor du finner en fortegnelse over de kjente grensehindrene som finnes mellom de nordiske landene.

fremst fra Nordisk ministerråds informasjonstjeneste Info Norden, de regionale informasjonstjenestene og de grenseregionale komiteene, og som deretter er kvalitetssikret i de berørte departementene i landene.