Databas för gränshinder

Hegn på en kornmark

Hegn på en kornmark

Photographer
Michael Rosner-Hyman / Unsplash
Gränshinderdatabasen är en samlingsplats för de kända gränshinder som förekommer mellan de nordiska länderna.

Databasen förvaltas av Nordiska ministerrådet. Den innehåller hinder som inrapporterats till Nordiska ministerrådets sekretariat, främst från Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden, de regionala informationstjänsterna och de gränsregionala kommittéerna, och som därefter kvalitetsäkrats hos ländernas berörda departement.