Udvalg

Nordisk Råds politiske organer er Præsidiet, fagudvalg og komitéer.

Information

Contact

Udvalg

Kontrolkomiteen

Kontrolkomiteen udfører den parlamentariske kontrol over aktiviteter som finansieres med fælles nordiske midler.

Gå til organisation
Præsidiet

Præsidiet, som udgør Nordisk Råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørgsmål, planlægning og budgetter samt det udenrigs- og sikkerhedspolitiske parlamentariske samarbejde.

Gå til organisation
Udvalget for et Holdbart Norden

Udvalget arbejder med emner og sager, der berører miljø- og naturbeskyttelse, naturressourcer – herunder udnyttelse af naturressourcer inden for jordbrug, fiskeri og skovbrug. Klimaspørgsmål er også en vigtig del af arbejdet – herunder konsekvenserne af klimaforandringerne, som især berører de nordligste områder af Norden, eksempelvis Grønland med den smeltende indlandsis, men som også har globale konsekvenser i form af eksempelvis klimaflygtninge. Forbrugerrettigheder, fiskeriforvaltning, landbrugspolitik, levnedsmidler, atomsikkerhed, biologisk mangfoldighed og bæredygtighed er emner og temaer, som Udvalget for et Holdbart Norden også beskæftiger sig med. Arbejdet handler om nordiske og globale udfordringer og løsningsmodeller inden for ovennævnte områder.

Gå til organisation
Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden
Udvalget arbejder med emner og sager der berører kultur, forskning og uddannelse, grund- og sekundærskole, voksenuddannelse og folkeoplysning - herunder sager om sprogsamarbejde, nye medier, kompetenceudvikling og innovation i uddannelserne. Uddannelse og oplysning er i mange henseender vejen til et godt arbejdsliv og dermed også vejen til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, hvor den enkeltes velfærd ikke er truet på grund af eks. arbejdsløshed, fattigdom eller misbrug. Udvalget beskæftiger sig også med civilsamfundet og de frivilliges kræfter og arbejde idet de to faktorer spiller en væsentlig rolle i et demokratisk velfærdssamfund. Idræt, sprog, film og medier, almen og mangfoldig kunst og kultur, børne- og ungdomskultur, hører også under udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens arbejdsområder.
Gå til organisation
Udvalget for Velfærd i Norden

Udvalget for Velfærd i Norden har fokus på den nordiske velfærdsmodel. Vi arbejder på at finde holdbare økonomiske løsninger, som også er bæredygtige. Udvalget beskæftiger sig med emner som omsorg for børn, unge og ældre, funktionshindringer samt alkohol, narkotika og misbrugsspørgsmål. Også emner som ligestilling, borgerrettigheder, demokrati, menneskerettigheder og bekæmpelse af kriminalitet er på agendaen. Integration, migration og flygtninge hører ligeledes under dette udvalg sammen med boligpolitik og oprindelige folks vilkår i Norden.

Gå til organisation
Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden

Udvalget beskæftiger sig med emner og spørgsmål som vedrører arbejdsmarked og arbejdsmiljø, næring, handel og industri, energi, bekæmpelse af grænsehindringer, transport og transportsikkerhed. Det nordiske samarbejde handler i høj grad også om den frie bevægelighed indenfor arbejdsmarkedet, som samtidig er et af de nordiske flagskibe, hvad angår opretholdelsen af velfærd og næringsliv. Bekæmpelse af grænsehindringer er med til at opretholde denne model, som i øvrigt er beundret internationalt, og gør det nemmere for borgerne at tage uddannelse og arbejde på tværs af grænserne. Desuden behandler udvalget spørgsmål inden for finans- og økonomisk politik – herunder rammevilkårene for forskning, produktion og handel og i forlængelse af dette, fri bevægelighed på markederne og arbejdsmarkederne i Norden. Regional- og strukturpolitik, kommunikation og IT er også under Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens arbejdsområder.

Gå til organisation
Valgkomiteen

Valgkomiteen forbereder og fremlægger forslag til de valg, som plenarforsamlingen afholder.

Gå til organisation