Dagsorden

  22.03.22

  09:00 - 09:05

  1.
  Sessionens åbning

  1.1.
  Fastsættelse af deltagerliste

  09:05 - 10:30

  2.
  Krig i Europa igen – hvordan kan vi i Norden hjælpe Ukraine bedst, og skabe størst tryghed i Norden, Europa og verden?

  2.1.
  Aktualitetsdebat

  10:30 - 11:15

  3.
  Spørgetime med samarbejdsministrene

  3.1.
  Hur ska Enestam-rapporten om civil krisberedskap och Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet följas upp av de nordiska länderna?

  11:15 - 12:00

  4.
  Den nordiska välfärdsmodellen och dess framtid

  4.1.
  Debat med de nordiske samarbejds-, social- og helseministre

  15:15 - 15:55

  9.
  Vækst og Udvikling i Norden

  9.5.
  Avstämning

  15:55 - 16:25

  10.
  Førstebehandling af nye medlemsforslag

  06.05.22 | Nyhed

  Hård kritik af mangelfuldt nordisk transportsamarbejde

  De nordiske regeringer snegler sig frem, når det gælder spørgsmålet om et styrket samarbejde om transportinfrastruktur. Nordisk Råd har i mange år anmodet regeringerne om at styrke samarbejdet ved at oprette et separat ministerråd for transport. Det ønske har man indtil videre valgt ikk...

  04.04.22 | Nyhed

  Finland lyfter välfärden som prioriterad fråga i Nordiska rådet

  Den gröna omställningen, en åldrande befolkning och allt färre som jobbar och betalar för vår välfärd. Det är bara några utmaningar som den nordiska välfärdsmodellen står inför. Modellen är värd att slå vakt om, anser Finland, som lyfter välfärdsfrågan som en av de viktigaste prioriteri...

  14.03.22 | Information

  Gennemførte streaminger fra temasessionen i Malmø

  Her kan du se video fra vores møder ved temasessionen med engelsk tolkning.