Om Nordisk Samarbejdskomité (NSK)

Nordisk Samarbejdskomité har ansvaret for den løbende koordinering af samarbejdet og er også styrelse for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk Samarbejdskomité består af højere embedsmænd fra de respektive landes statsforvaltninger.

De nordiske statsministre har det overordnede ansvar for det nordiske regeringssamarbejde. I praksis varetages det dog af de nordiske samarbejdsministre. De uddelegerer den løbende koordinering til den nordiske samarbejdskomité.

Samarbejdskomitéen er også bestyrelse for  ministerrådets sekretariat i København og forbereder og følger op på sager som samarbejdsministrene tager stilling til.

Samarbejdskomitéen mødes som regel 8-10 gange om året under formandskab af embedsmanden fra det land, som er formandsland. Formandskabet i det nordiske regeringssamarbejde roterer mellem de nordiske lande og skifter en gang om året.

Der er samarbejdskontorer i alle de nordiske lande og de selvstyrende områder, og de samordner arbejdet mellem ministerrådet (samarbejdsministrene) og de nationale centralforvaltninger.