Nordisk samarbeidskomité (NSK)

Nordisk samarbeidskomité har ansvar for den løpende koordineringen av samarbeidet og er også styre for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk samarbeidskomité består av høyere tjenestemenn fra de respektive landenes statsforvaltning.

Information

Postadresse

Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00

Nordisk samarbeidskomité (NSK)

Departement for utenrikssaker, Grønlands selvstyre (GL)
Færøyenes landsstyre, nordisk samarbeid (FO)
Nordisk samarbeidskontor (ÅL)
Nordisk sekretariat, nordisk samarbeid (IS)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (FI)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (NO)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (SV)
Utenriksdepartementet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbeid (DK)