Nordiska samarbetskommittén (NSK)

Nordiska samarbetskommittén svarar för den löpande koordineringen av samarbetet och är också styrelse för ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Nordiska samarbetskommittén består av högre tjänstemän ur respektive lands statsförvaltning.

Information

Postadress

Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 02 00

Innehåll

Nordiska samarbetskommittén (NSK)

Departementet för utrikesfrågor, Grönlands regering (GL)
Lagmandskontoret, nordiskt samarbete (FO)
Ålandskontoret i Stockholm, Nordiskt samarbete (ÅL)
Nordisk Sekretariat, nordiskt samarbete (IS)
Utrikesministeriet, nordiskt samarbete (FI)
Utenriksdepartementet, nordiskt samarbete (NO)
Utrikesdepartementet, nordiskt samarbete (SV)
Udenrigsministeriet, nordiskt samarbete (DK)