Nordiska samarbetskommittén (NSK)

Nordiska samarbetskommittén svarar för den löpande koordineringen av samarbetet och är också styrelse för ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Nordiska samarbetskommittén består av högre tjänstemän ur respektive lands statsförvaltning.

Information

Postadress

Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Contact
Telefon
+45 33 96 02 00

Nordiska samarbetskommittén (NSK)

Departementet för utrikesfrågor, Grönlands regering (GL)
Lagmandskontoret, nordiskt samarbete (FO)
Nordiskt samarbete (ÅL)
Nordisk Sekretariat, nordiskt samarbete (IS)
Utrikesministeriet, nordiskt samarbete (FI)
Utenriksdepartementet, nordiskt samarbete (NO)
Utrikesdepartementet, nordiskt samarbete (SV)
Udenrigsministeriet, nordiskt samarbete (DK)