Om samarbejdsministrene (MR-SAM)

De nordiske statsministre har det overordnede ansvar for det nordiske regeringssamarbejde. De har dog uddelegeret ansvaret til de nordiske samarbejdsministre.

Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på opdrag af statsministrene har ansvaret for samordningen af det nordiske regeringssamarbejde.

Hvert land udvælger en nordisk samarbejdsminister fra regeringen, som ud over sit eget ministerium også har samordningsansvaret for det nordiske regeringssamarbejde. Færøerne, Grønland og Åland udvælger også nordiske samarbejdsministre.

Ledelsen af regeringssamarbejdet

Samarbejdsministrene leder det nordiske regeringssamarbejde og tager beslutninger af policy-karakter. Beslutninger skal vedtages enstemmigt for at kunne gennemføres. Dette gælder også i de forskellige ministerråd for politiske fagområder.

Der afholdes som regel 5-6 møder om året, under betegnelsen "ministerrådet for samarbejdsministrene", under ledelse af samarbejdsministeren fra formandslandet. Formandskabet i ministerrådet roterer mellem de nordiske lande og skifter en gang om året.

Ved Nordisk Råds årlige møde, sessionen, som afholdes om efteråret arrangeres blandt andet en spørgetime, hvor samarbejdsministrene svarer på spørgsmål fra de nordiske parlamentarikere som er medlemmer af rådet.