Om samarbeidsministerne (MR-SAM)

De nordiske statsministerne har det overordnede ansvaret for det nordiske regjeringssamarbeidet. I praksis har de delegert dette ansvaret til de nordiske samarbeidsministrene.

Det er i praksis de nordiske samarbeidsministerne som på oppdrag fra statsministerne har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet.

Hvert land utnevner en nordisk samarbeidsminister innenfor sin regjering som i tillegg til å ha sitt eget departement/ministerium også har samordningsansvar for det nordiske regjeringssamarbeidet. Færøyene, Grønland og Åland utnevner også nordiske samarbeidsministere.

Ledelse for regjeringssamarbeid

Samarbeidsministrene utgjør ledelsen i det nordiske regjeringssamarbeidet og treffer beslutninger om politikk. Beslutningen skal være enstemmige for å kunne gjennomføres. Dette gjelder også de forskjellige ministerrådene for politiske saksområder.

De avholdes vanligvis 5–6 møter i året med betegnelsen ministerrådet for samarbeidsministrene under ledelse av samarbeidsministeren fra formannskapslandet. Formannskapet i ministerrådet alternerer mellom de nordiske landene og byttes hvert kalenderår.

Under Nordisk råds årlige møte, sesjonen på høsten, avholdes det blant annet en spørretime hvor samarbeidsministrene svarer på spørsmål som er relevante for det nordiske samarbeidet fra de nordiske parlamentarikerne som er medlemmer i rådet.