Tietoa yhteistyöministereistä (MR-SAM)

Päävastuu pohjoismaisesta hallitusyhteistyöstä on pääministereillä. He ovat kuitenkin siirtäneet vastuun pohjoismaisille yhteistyöministereille.

Pohjoismaisen hallitusyhteistyön koordinoinnista vastaavat siis käytännössä pohjoismaiset yhteistyöministerit pääministerien toimeksiannosta.

Kukin maa nimittää hallitukseensa pohjoismaisen yhteistyöministerin, joka vastaa oman ministeriönsä asioiden lisäksi myös pohjoismaisen hallitusyhteistyön koordinoinnista.  Myös Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti nimittävät omat pohjoismaiset yhteistyöministerinsä.

Hallitusyhteistyön johto

Yhteistyöministerit muodostavat pohjoismaisen hallitusyhteistyön johdon ja tekevät politiikan suuntaviivoihin liittyviä päätöksiä, joiden tulee olla yksimielisiä. Tämä vaatimus koskee myös muiden politiikan alojen ministerineuvostojen päätöksiä.

Yhteistyöministerien ministerineuvostolla on yleensä 5–6 vuotuista kokousta, joita johtaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaan yhteistyöministeri. Ministerineuvoston puheenjohtajuus kiertää Pohjoismaiden välillä ja kestää kalenterivuoden.

Pohjoismaiden neuvoston jokasyksyisessä istunnossa pidetään muun muassa yhteistyöministerien kyselytunti. Sen aikana ministerit vastaavat tärkeitä yhteistyöasioita koskeviin kysymyksiin, joita esittävät neuvoston jäseninä olevat Pohjoismaiden parlamentaarikot.