Om samarbetsministrarna (MR-SAM)

De nordiska statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska regeringssamarbetet. De har dock delegerat ansvaret till de nordiska samarbetsministrarna.

Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet.

Varje land utser en nordisk samarbetsminister inom sin regering, som utöver sitt eget departement/ministerium, också har samordningsansvar för det nordiska regeringssamarbetet.  Färöarna, Grönland och Åland utser också nordiska samarbetsministrar.

Ledning för regeringssamarbete

Samarbetsministrarna utgör ledningen för det nordiska regeringssamarbetet och fattar beslut av policykaraktär. Beslut skall vara enhälliga för att genomföras.

I regel håller samarbetsministrarna 5-6 möten om året, under ledning av samarbetsministern från ordförandelandet. Ordförandeskapet i ministerrådet alternerar mellan de nordiska länderna och byts varje kalenderår.

Under Nordiska rådets årliga möte, sessionen på hösten, hålls bland annat en frågestund där samarbetsministrarna svarar på frågor av relevans för det nordiska samarbetet från de nordiska parlamentarikerna i rådet.