Åben digital debat mellem samarbejdsministrene om COVID-19 og Norden

19.11.20 | Nyhed
Kaj Leo Holm Johannesen
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Den aktuelle krise har sat de nationale myndigheder, sundhedsvæsener, erhverv og enkeltpersoner i Norden under et enormt pres. COVID-19 krisen har også påvirket det nordiske samarbejde. Derfor og som en del af Danmarks, Færøernes og Grønlands formandskab i Nordisk Ministerråd 2020 inviterer formandskabet til en digital paneldebat om COVID-19 krisen.

LIVE debat fredag den 27.11 kl. 13.00

- COVID-19 krisen har påvirket vores sind og vores samfund i Norden samt sat det nordisk samarbejde på prøve. I denne paneldebat skal vi lære af 2020’s turbulente tilværelse og se på, hvor samarbejdet har bidraget positivt, og hvor det har været svært, siger Kaj Leo Holm Johannesen, Samarbejdsminister på Færøerne, der vil byde velkommen på arrangementet. COVID-19 er en ny situation ikke bare i Norden men i hele verden, og myndigheder har været tvunget til at cementere vejen, mens de går. Der findes altså ingen drejebog for håndteringen af den aktuelle krise, og nordiske regeringer og parlamentarikere har været nødt til at finde nye løsninger på uforudsete udfordringer. Det ønsker formandskabet med denne paneldebat at sætte luppen henover, med henblik på at samle erfaringer til videre brug i det nordiske samarbejde og krisehåndtering.  

 

Samarbejde på flere fronter, men også grænseudfordringer 

Der er samarbejdet og udvekslet erfaringer på mange områder, men der er også grænseudfordringer, og der er grund til at se på, hvor samarbejdet kan styrkes, lyder det fra de færøske arrangører, Udenrigs- og Kulturministeriet, der på vegne af formandskabet sætter rammen for en digital paneldebat mellem alle de nordiske samarbejdsministre, Nordisk Råds præsidium og publikum.

 

Vi skal lære af 2020’s turbulente tilværelse og se på, hvor samarbejdet har bidraget positivt, og hvor det har været svært

 

Kaj Leo Holm Johannesen, Samarbejdsminister på Færøerne