Et fælles nordisk digitalt sundhedssamarbejde

14.09.18 | Nyhed
Gå til lægen via din hjemmecomputer
Fotograf
norden.org
Nordisk Råds Velfærdsudvalg anbefaler, at Norden har et fælles digitalt sundhedssamarbejde, hvor patienter tilbydes den bedste behandling fri for grænsebomme mellem de nordiske lande. Forslaget er kommet fra den socialdemokratiske gruppe i udvalget og vil blive fremlagt for Nordisk Råd til Sessionen i oktober i Oslo.

Politisk vilje og teknologisk opgradering er nøglerne til et fælles digitalt sundhedssamarbejde. På den helt store digitale klinge er det gennem 5G; femte generatioen af trådløst netværksteknologi. Dertil kommer villigheden til at indføre digitale hjælpemidler i de nære offentlige sociale- og sundhedsmæssige tilbud. Det gavner på flere områder. Digitalisering kan give store økonomiske besparelser, der kan bruges til at højne kvaliteten af andet arbejde inden for velfærden. Samtidig vil digitaliseringen gavne den enkelte borger i forhold til digital adgang til højtspecialiserede læger i Norden og til nye hjælpemidler til sundhed og pleje. Der er allerede gode eksempler i Norden, som inspirerer. Fx kan en patient på et lægehus på Grønland få digital assistanse af en læge i København. Den praksis er et godt eksempel på den tankegang og de konkrete tiltag, som Nordisk Råd ønsker udbredt til hele Norden.

Vi har det, der skal til for at blive verdensledende inden for velfærdsteknologi til gavn for 26 millioner Nordiske borgere og til inspiration for hele verden.

Formand for Nordisk Råds Velfærdsudvalg, Bente Stein Mathiesen.

Lighed inden for velfærdsområdet

Borgere der bor i fjerntliggende kroge af Norden, i modsætning til byboere, har ringere adgang til velfærdsydelser. Det gør dem mere udsatte. Den ulighed skal digitaliseringen bidrage til at fjerne. Nordisk Råd har haft møde med Departementet for Sundhed og Forskning med fokus på telemedicin for at få inspiration herfra. Grønland er et land med enorme afstande og vanskelige geografiske forhold, hvilket gør det svært for borgere at komme rundt. En tur/retur flybillet til hospitalet kan i værste fald løbe op i 24.000 kr. Bl.a. derfor benytter sundhedsvæsenet i stigende grad telemedicin, og fordelene er til at få øje på. Både for sundhedssystemet og for den enkelte patient. Patienten kan i flere tilfælde blive hjemme i sin bygd, hvor den lokale undersøgelse bliver suppleret med eksterne specialvurderinger samt udredning og behandlinger kan fremskyndes.      

En nordisk grundværdi er lighed mellem mennesker. Det er en af baggrundende for Nordisk Råds forslag om at digitalisere velfærdsområdet.

Bente Stein Mathiesen

Digitalisering - tryghed, tid og tilgængelighed

En bekymring er, hvilken betydning digitaliseringen har i forhold til den menneskelige kontakt. Og Nordisk Råds Velfærdsudvalg er opmærksomme på den bekymring. Der er dog flere eksempler på, at digitaliseringen faktisk kan skabe mere menneskelig kontakt og tryghed mellem fagpersonen og patient. På folkemødet LÝSA på Island har Nordisk Råd Ministerråd deltaget. Her blev flere velfærdsteknologiske indsatser fremhævet, som frigav mere tilgængelighed til- samt tid med borgeren, fordi digitaliserede hjælpemidler klarede det praktiske.