Generation 2030 – et løft for det nordiske bæredygtighedsarbejde

05.09.17 | Nyhed
Samarbetsministrarnas möte i Köbenhamn september 2017
Photographer
norden.org / André Jamholt
Bæredygtigt forbrug og produktion bliver et særligt indsatsområde, når Nordisk Ministerråd lancerer Generation 2030, som er et program, der har til formål at støtte gennemførelsen af Agenda 2030, især på de punkter, hvor Norden ikke er "bedst i klassen".

De nordiske samarbejdsministre, som på deres møde i København i tirsdags godkendte Generation 2030-programmet, understregede, at verdenssamfundet har et fælles ansvar for aktivt og oprigtigt at arbejde for, at bæredygitghedsmålene bliver opfyldt.

–Tidsrammen er begrænset. Verdens nationer skal på kort tid tage afgørende skridt i retning af en bæredygtig fremtid, som gør det muligt for både nuværende og kommende generationer at leve et godt liv. For at det skal lykkes, kræver det samarbejde, siger Frank Bakke-Jensen, som er formand for de nordiske samarbejdsministre i 2017.

Programmet skal facilitere samarbejde og videnudveksling mellem forskellige samfundsaktører og målgrupper i de nordiske lande. Børn og unge, som allerede i dag er vigtige aktører i bæredygtighedsarbejdet, er udpeget som en særligt vigtig målgruppe.  

– Det at vi med dette program har modet til at fremhæve de områder, hvor Norden stadig er nødt til at udvikle sig, har vakt stor interesse blandt aktører i erhvervslivet og civilsamfundet, hvilket tegner godt for programmets videre udvikling, konstaterer Frank Bakke-Jensen.

Inden for Nordisk Ministerråds virksomhed skal programmet skabe synergieffekter med de igangværende tiltag, der arbejder på at nå bæredytighedsmålene, for eksempel statsministerinitiativet Nordic Solutions to Global Challenges.