Generation 2030 – et løft for det nordiske bærekraftsarbeidet

05.09.17 | Nyhet
Samarbetsministrarnas möte i Köbenhamn september 2017
Fotograf
norden.org / André Jamholt
Bærekraftig forbruk og produksjon blir et eget innsatsområde når Nordisk ministerråd lanserer Generation 2030, et program der hensikten er å støtte gjennomføringen av Agenda 2030 – særlig på de punktene der Norden ikke er "best i klassen".

De nordiske samarbeidsministrene, som tirsdag godkjente Generation 2030-programmet på sitt møte i København, understreker at verdenssamfunnet har en felles oppgave i aktivt og oppriktig å arbeide for å oppfylle bærekraftsmålene.

– Tidsrammen er knapp – verdens nasjoner skal på kort tid ta avgjørende skritt mot en bærekraftig fremtid som muliggjør et godt liv for både dagens og fremtidens generasjoner. Og for at vi skal lykkes med det, må vi samarbeide, sier Frank Bakke-Jensen, som er leder for de nordiske samarbeidsministrene i 2017.

Programmet vil legge til rette for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom forskjellige samfunnsaktører og målgrupper i de nordiske landene. Barn og unge, som allerede i dag er viktige aktører i arbeidet med bærekraftighet, er pekt ut som en særlig sentral målgruppe.  

– Det at vi innenfor dette programmet tør å løfte frem spørsmål der Norden fremdeles må utvikle seg, har skapt stor interesse blant aktører innenfor både næringsliv og sivilsamfunn, noe som er lovende for programmets videre utvikling, fastslår Frank Bakke-Jensen.

Innenfor virksomheten til Nordisk ministerråd skal programmet skape synergier med pågående tiltak der arbeidet er rettet mot bærekraftsmålene, for eksempel statsministerinitiativet for nordiske løsninger på globale utfordringer, Nordic Solutions to Global Challenges.