Generation 2030 – ett lyft för det nordiska hållbarhetsarbetet

05.09.17 | Nyhet
Samarbetsministrarnas möte i Köbenhamn september 2017
Fotograf
norden.org / André Jamholt
Hållbar konsumtion och produktion blir ett särskilt insatsområde när Nordiska ministerrådet lanserar Generation 2030, ett program med syftet att stöda genomförandet av Agenda 2030 – särskilt på de punkter där Norden inte är "bäst i klassen".

De nordiska samarbetsministrarna, som på tisdagen godkände Generation 2030-programmet vid sitt möte i Köpenhamn, understryker att världssamfundet har en gemensam uppgift i att aktivt och uppriktigt arbeta för att hållbarhetsmålen uppfylls.

–Tidsramen är knapp – världens nationer ska på kort tid ta avgörande steg mot en hållbar framtid som möjliggör ett gott liv för både nuvarande och kommande generationer. Och för att lyckas med det behövs samarbete, säger Frank Bakke-Jensen, 2017 års ordförande för de nordiska samarbetsministrarna.

Progammet kommer att facilitera samarbeten och kunskapsutbyte mellan olika samhällsaktörer och målgrupper i de nordiska länderna. Barn och unga, som redan i dag är viktiga aktörer i hållbarhetsarbetet, ringas in som en särskilt central målgrupp.  

– Det att vi inom detta program vågar lyfta upp frågor där Norden ännu måste utvecklas har rönt stort intresse bland aktörer inom såväl näringslivet som civilsamfundet, vilket bådar gott inför programmets vidare utveckling, konstaterar Frank Bakke-Jensen.

Inom Nordiska ministerrådets verksamhet ska programmet skapa synergier med pågående insatser som jobbar upp mot hållbarhetsmålen, till exempel statsministerinitiativet Nordic Solutions to Global Challenges.