Ministre ønsker en plan for nordisk turismesamarbejde

16.05.17 | Nyhed
Näringsministrar i Bergen
Fotograf
Matts Lindqvist
De nordiske erhvervsministre vil udvide samarbejdet om turisme. Ved et møde i Bergen i Norge den 16. maj besluttede ministrene at udarbejde en plan for det nordiske turismesamarbejde. På mødet diskuterede ministrene også blandt andet Brexit, globaliseringen og frihandel.

Erhvervsministrene ønsker at planen for turisme skal give svar på hvordan samarbejdet i Norden bedst skal udformes i fremtiden, hvilke områder det kan betale sig at samarbejde mere om, og hvilke det kan betale sig at satse på nationalt. Ministrene fremhævede følgende potentielle samarbejdsområder inden for turisme: fælles markedsføring af Norden på fjerne markeder, samarbejde om innovation og digitalisering samt samarbejde om statistik og forskning.

– Turismen er i stærk vækst både internationalt og i Norden, og det giver store muligheder for turistbranchen i de nordiske lande. Der er områder hvor det kan betale sig for os at samarbejde for at styrke vores konkurrenceevne og nå de bedst mulige resultater. Flere turister i Norden betyder flere arbejdspladser, og det skaber grundlag for en god udvikling i vores regioner, siger Norges erhvervsminister, Monica Mæland, som er ordfører for de nordiske erhvervsministre i 2017.

Turismen er i stærk vækst både internationalt og i Norden, og det giver store muligheder for turistbranchen i de nordiske lande. Der er områder hvor det kan betale sig for os at samarbejde for at styrke vores konkurrenceevne og nå de bedst mulige resultater.

På mødet i Bergen fremhævede erhvervsministrene at øget turisme også medfører udfordringer for miljøet, og de understregede at det er af yderste vigtighed at tænke på bæredygtighed når branchen udvikles.

Beslutningen om at udarbejde en plan for turismen følger af at erhvervsministrene i november 2016 besluttede at opprioritere det nordiske samarbejde om turisme.

Brexit var et samtaleemne

På mødet i Bergen diskuterede erhvervsministrene også Brexit og de udfordringer som Norden og Europa står over for når det gælder øget protektionisme og øget modstand mod globalisering og frihandelsaftaler. Norden har traditionelt altid værnet om frihandel og internationalt samarbejde, og ministrene var enige om at det er vigtigt også at fastholde disse værdier i fremtiden. De fremhævede også vigtigheden af et fortsat godt forhold til Storbritannien når landet forlader EU.

Ministrene betonede stærkt at internationalt samarbejde er livsvigtigt for små lande som de nordiske.

– Globaliseringen, den hårdere internationale konkurrence og tendenser til øget handelsprotektionisme stiller større krav til at de nordiske virksomheder hurtigt fornyer sig og bliver mere innovative og effektive, samt at de har adgang til de internationale markeder, siger Monica Mæland.

Ministrene vil arbejde for digitalisering

Et tredje vigtigt spørgsmål som ministrene talte om på mødet i Bergen var digitalisering og virksomhedernes evne til hurtigt at omstille sig, blandt andet med tanke på grøn omstilling og på evnen til at kunne begå sig i den internationale konkurrence. Disse spørgsmål er prioriteret i det nordiske samarbejde.

Ministrene nævnte blandt andet den store digitaliseringskonference som blev afholdt i Oslo i april, og som blandt andet mundede ud i at nordiske og baltiske ministre underskrev en erklæring om tættere samarbejde om digitalisering.

Erhvervsministrene understregede at man i fremtiden vil prioritere satsninger på digitalisering i det nye nordiske samarbejdsprogram for erhvervs- og innovationspolitik i 2018-2021 som skal godkendes senere i år. Ministrene konstaterede at de nordiske lande er med i front når det gælder digitalisering sammenlignet med andre lande, men der kræves yderligere tiltag og satsninger for at kunne bevare denne position i fremtiden.