Nordisk Råd sætter pantsagen i bero – men kun midlertidigt

26.06.18 | Nyhed
Karin Gaardsted, Thomas Finnborg och Suzanne Svensson i Tromsø
Fotograf
Heidi Orava
De nordiske regeringer har igen givet Nordisk Råd den kolde skulder i spørgsmålet om at styrke nordiske forbrugeres muligheder for at få pant for flasker og dåser på tværs af grænserne. Nordisk Råds udvalg for et holdbart Norden sætter nu sagen i bero men lover at vende tilbage.

– Det er rystende, at de nordiske regeringer ikke er interesserede i at arbejde for et grænseoverskridende pantsystem i Norden, samtidig med at EU lægger op til mere og mere omfattende pantsystemer som en del af sin cirkulære strategi, siger Thomas Finnborg, svensk medlem af Den Konservative Gruppe i Nordisk Råd og ordfører for pantspørgsmål i udvalget.

Ifølge et aktuelt lovforslag fra Europa-Kommissionen skal alle medlemslande i EU indsamle 90 procent af deres plastflasker i 2025. Inden for rammerne af unionens nye plaststrategi anbefaler Europa-Kommissionen desuden, at der implementeres pantsystemer i alle EU-lande.

– Det burde være et stærkt incitament til, at de nordiske regeringer forholder sig proaktivt til de grænseoverskridende pantløsninger og dermed fungerer som forbilleder for andre grænseregioner i Europa. Hvis flere lande indfører pantsystemer, vil grænseproblematikken for pantflasker også opstå andre steder i Europa, siger Karin Gaardsted, medlem af Den Socialdemokratiske Gruppe og viceordfører for Udvalget for et Holdbart Norden.

Retursystem uden pant er ikke nok

Alle nordiske landes retursystemer modtager i dag privatimporterede dåser og flasker. Dog får forbrugeren ikke pant for dem. Nordisk Råd har tidligere fået afslag på en række rekommandationer, som med forskellige indfaldsvinkler taler for pant på privatimporterede dåser og flasker.

I forbindelse med den aktuelle rekommandation havde rådet ønsket en øget indsamlingskapacitet, når det gælder privatimporterede flasker og dåser i grænseområderne. Rådet anbefaler også, at regeringerne undersøger muligheden for at udvide pantsystemet, så det også omfatter andre produkter. Regeringerne giver udtryk for, at dette allerede er gjort i tilstrækkelig grad.

Suzanne Svensson, svensk repræsentant for Den Socialdemokratiske Gruppe, konstaterer, at alt ikke behøver at ske på en gang, så længe et fællesnordisk pantsystem kan realiseres på sigt.

– Alle PET-flasker, som smides ud i vores hav- eller landområder, vil langsomt men sikkert nedbrydes til mikroplast. Norden har aktivt kæmpet for pantsystemet, som bremser denne tikkende miljøbombe, og det bør Norden også gøre i fremtiden. Hvis bilaterale aftaler mellem landene er vejen frem, er det den vej, vi må gå, siger Svensson.

Udvalget for et Holdbart Norden mødtes i Tromsø den 25.-26. juni. Mødets hovedtemaer var bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, herunder genanvendelse af plast, pantspørgsmål og bæredygtig turisme.

 

Kontakt