Nordiska rådet låter pantfrågan bero – men bara för tillfället

26.06.18 | Nyhet
Karin Gaardsted, Thomas Finnborg och Suzanne Svensson i Tromsø
Fotograf
Heidi Orava
De nordiska regeringarna har, än en gång, gett Nordiska rådet kalla handen i fråga om att stärka nordiska konsumenters möjligheter att panta dryckesflaskor och -burkar över gränserna. Nordiska rådets hållbarhetsutskott lägger nu ner ärendet, men lovar komma igen.

– Att de nordiska regeringarna inte är intresserade av att främja en gränsöverskridande pantordning i Norden, samtidigt som EU lägger upp till allt mer utbredda pantordningar som en del av sin cirkulära strategi, gör mig rätt upprörd, säger Thomas Finnborg, svensk medlem av Nordiska rådets konservativa grupp och hållbarhetsutskottets rapportör för pantärenden.

Enligt ett aktuellt lagförslag från Europeiska kommissionen ska alla medlemsländer i EU samla in 90 procent av sina plastflaskor år 2025. Inom ramen för unionens nya plaststrategi förespråkar kommissionen också att pantsystem implementeras i alla EU-länder.

– Det här borde vara ett kraftigt incitament för de nordiska regeringarna att ta ett proaktivt grepp på de gränsöverskridande pantlösningarna och agera förebild för andra gränsregioner i Europa. Om fler länder inför pantordningar kommer ju gränsproblematiken med pantflaskor att uppstå också på andra håll i Europa, säger socialdemokratiska gruppens Karin Gaardsted, vice ordförande i utskottet för ett hållbart Norden.

Retursystem utan pant inte nog

Alla nordiska länders retursystem tar emot privatimporterade burkar och flaskor i dag, men utan att konsumenten erhåller pant. Nordiska rådet har tidigare fått back på en rad rekommendationer som med olika infallsvinklar förespråkat pant för privatimporterade dryckesemballage.

I den aktuella rekommendationen hade rådet velat se en ökad insamlingskapacitet för privatimporterade flaskor och burkar i gränsområdena. Regeringarna rekommenderades också undersöka möjligheten till att utöka pantsystemet till andra produkter, något som regeringarna själva ger uttryck för att redan gjorts i tillräcklig grad.

Suzanne Svensson, svensk representant för den socialdemokratiska gruppen, konstaterar att allt inte behöver ske på en gång, bara en samnordisk pantordning kan bli verklighet på sikt.

– Alla PET-flaskor som skräpar ner våra hav- och landmiljöer bryts sakta men säkert ner till mikroplaster. Norden har gått i bräschen för pantsystemet, som stävjar den här tickande miljöbomben, och borde också göra det framöver. Om det är bilaterala avtal länderna emellan som är vägen framåt, gör i så fall det, säger Svensson.

Nordiska rådets hållbarhetsutskott möts i Tromsø den 25-26 juni med hållbar konsumtion och produktion, härunder plaståtervinning, pantfrågor och hållbar turism, som huvudtema.

 

Kontakt