Nye nordiske bæredygtighedsprojekter i støbeskeen

08.09.14 | Nyhed
Handicapskilt
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
To nye projekter har netop fået finansiering fra Nordisk Ministerråd under puljen for bæredygtig udvikling. Det ene projekt ser på ligestilling blandt borgere med funktionsnedsættelse, det andet arbejder med formidling af forskningsresultater gennem kunst.

Bæredygtighed er et gennemgående tema for det nordiske samarbejde og ligger højt på dagsordenen i Nordisk Ministerråd, hvor alle aktiviteter og projekter skal have et bæredygtighedsperspektiv.

Men der uddeles også specifikke midler til konkrete bæredygtighedsprojekter og i år har de nordiske samarbejdsministre bevilliget en million DKK til to projekter indenfor kategorierne ”Øget mangfoldighed i Norden” og ”Kulturens betydning i arbejdet med bæredygtig udvikling i Norden” – to af de prioriterede områder i Nordisk Ministerråds bæredygtighedsstrategi.

Kultur, videnskab, køn og minoriteter

Projektet ”Funktionshinderperspektiv, kön och mångfald” under social og ligestillingsområdet ledes af Nordens Velfærdscenter.

Det skal bidrage til et inkluderende samfund med fokus på folk med funktionsnedsættelse i forhold til kønsproblematikker.  Ikke mindst skal projektet se på problemer omkring vold mod borgere med funktionsnedsættelse, men også arbejde med erfaringsudveksling omkring universelt design.

Læs mere på Nordens Velfærdscenters hjemmeside.

Projektet "Konnect" modtager også en million i støtte. Det er et tværfagligt projekt mellem Kultur og FJLS (landbrug, fiskeri, skovbrug) med fokus på bæredygtighed. Det ledes af Dr. Guðrún Pétursdóttir fra Instituttet for bæredygtighedsstudier på Islands Universitet. Projektets formål er via et samarbejde mellem kultur og videnskab at fremme offentlighedens forståelse for presserende miljøproblematikker, med klimaforandringer som hovedemne.

Fagområderne inden for kultur og FJLS vil arbejde sammen med unge kunstnere i hele Norden og med nordiske kunstakademier, samt anerkendte akademikere og forskere inden for miljø, naturressourcer og klima for at styrke formidlingen af bæredygtighedsspørgsmål.

Læs mere om Konnect.

Baggrund

Læs mere om Nordisk Ministerråds arbejde med sammenhængen mellem kultur og bæredygtighed i webmagasinet ”Green Growth the Nordic Way” og se mere info om ligestillingsarbejdet i Norden her på norden.org. Se også mere om arbejdet med den nordiske bæredygtighedsstrategi her på sitet.