Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Nordisk råds president etterlyser mer samarbeid med Tyskland

26.09.18 | Nyhed
Nordiska rådets president Michael Tetzschner och Nordiska ministerrådets stabschef Kenneth Broman deltog i en tysk-nordisk konferens i Berlin den 27 september.

Nordiska rådets president Michael Tetzschner (andra från höger) och Nordiska ministerrådets stabschef Kenneth Broman (längst till höger) deltog i en tysk-nordisk konferens i Berlin den 27 september.

Photographer
Arne Fogt Bergby
Tyskland er i dag viktigere for Norden enn noen gang før. Det sa Nordisk råds president Michael Tetzschner på en nordisk-tysk konferanse i Berlin. Tetzschner etterlyste også mer samarbeid mellom Norden og Tyskland.

Presidenten var invitert av Stiftung Wissenschaft und Politik, det tyske instituttet for internasjonale saker og sikkerhetsspørsmål, og understreket i sin tale hvor viktig det nordisk-tyske samarbeidet er i en tid preget av proteksjonisme.

– Den seneste utviklingen i Den europeiske union med Brexit, antidemokratiske tendenser i Polen og Ungarn og en uforutsigelig administrasjon i USA understreker betydningen av en sterk relasjon mellom Norden og Tyskland. I Tyskland ser vi en stabil partner og en venn som lytter til oss, sa Tetzschner.

Norden og Tyskland nære allierte

Tetzschner konstaterte at de nordiske landene og Tyskland er nære allierte både i utenriks-, sikkerhets- og forsvarsspørsmål.

– Jag kan uten tvil si at Tyskland er viktigere for Norden enn noen gang tidligere. Tyskland er ikke bare en av våre viktigste handelspartnere. Vi deler også felles kjerneverdier for moderne demokratier, verdier som er under press i det nåværende politiske klimaet.

Michael Tetzschner etterlyste økt nordisk-tysk samarbeid. Han sa at erfaringen viser at de nordiske landene får større innflytelse når de konsulterer hverandre på forhånd før internasjonale møter.

– Formøter og koordinering bør være regelen snarere enn unntaket. Norden og Tyskland har mer eller mindre like utfordringer. Derfor burde vi identifisere områder der vi kan lære av Tyskland og Tyskland kan lære av oss. Sammen med Tyskland og likesinnede partnere kan vi være sterkere. Tenk hva vi kunne oppnå med et mer systematisk nordisk-tysk samarbeid, sa Tetzschner.

Mangeårig samarbeid

Konferansen i Berlin handlet om nordisk-tysk samarbeid og var et resultat av et mangeårig samarbeid mellom Stiftung Wissenschaft und Politik og Nordisk ministerråd. Både ministerrådet og Nordisk råd var representert på konferansen, som gikk av stabelen 27. september.

Contact information