Nordiska rådets president efterlyser mer samarbete med Tyskland

26.09.18 | Nyhet
Nordiska rådets president Michael Tetzschner och Nordiska ministerrådets stabschef Kenneth Broman deltog i en tysk-nordisk konferens i Berlin den 27 september.

Nordiska rådets president Michael Tetzschner (andra från höger) och Nordiska ministerrådets stabschef Kenneth Broman (längst till höger) deltog i en tysk-nordisk konferens i Berlin den 27 september.

Fotograf
Arne Fogt Bergby
Tyskland är i dag viktigare för Norden än någonsin tidigare. Det sade Nordiska rådets president Michael Tetzschner på en nordisk-tysk konferens i Berlin. Tetzschner efterlyste också mer samarbete mellan Norden och Tyskland.

Presidenten var inbjuden av Stiftung Wissenschaft und Politik, det tyska institutet för internationella ärenden och säkerhetsfrågor, och betonade i sitt tal hur viktigt det nordisk-tyska samarbetet är i en tid präglad av protektionism.

- Den senaste utvecklingen i Europeiska unionen med Brexit, antidemokratiska tendenser i Polen och Ungern och en oförutsägbar administration i USA understryker betydelsen av en stark relation mellan Norden och Tyskland. I Tyskland ser vi en stabil partner och en vän som lyssnar på oss, sade Tetzschner.

Norden och Tyskland nära allierade

Tetzschner konstaterade att de nordiska länderna och Tyskland är nära allierade såväl i utrikes-, säkerhets- som försvarsfrågor.

- Jag kan utan tvekan säga att Tyskland är viktigare för Norden än någonsin tidigare. Tyskland är inte bara en av våra viktigaste handelspartner. Vi delar också gemensamma kärnvärderingar för moderna demokratier, värderingar som är under press i det nuvarande politiska klimatet.

Michael Tetzschner efterlyste utökat nordiskt-tyskt samarbete. Han sade att erfarenheten visar att de nordiska länderna får större inflytande när de konsulterar varandra på förhand inför internationella möten.

- Förmöten och samordning borde vara regel snarare än undantag. Norden och Tyskland har mer eller mindre likadana utmaningar. Därför borde vi identifiera områden där vi kan lära av Tyskland och Tyskland kan lära av oss. Tillsammans med Tyskland och likasinnade partners kan vi vara starkare. Tänk vad vi kunde uppnå med ett mer systematiskt nordiskt-tyskt samarbete, sade Tetzschner.

Mångårigt samarbete

Konferensen i Berlin handlade om nordiskt-tyskt samarbete och var ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan Stiftung Wissenschaft und Politik och Nordiska ministerrådet. Både ministerrådet och Nordiska rådet var representerat vid konferensen, som ordnades den 27 september.