Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Norden vertskap for internasjonal samling mot fiskekrim

12.10.18 | Nyhed
Fisk ved Grindavik på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Ulovlig fiske, skatteunndragelser og grove menneskerettighetsbrudd. Organisert grensekryssende fiskerikriminalitet truer havets økosystemer og koster samfunnet milliarder. Den 15.-16. oktober samles havnasjoner i København for å dele kunnskap.

Grensekryssende organisert kriminalitet innen fiskerisektoren er omfattende, men krevende å måle.

Det estimeres at verdens ulovlige og urapporterte fiske ligger i størrelsesorden 10-26 millioner tonn.

Det dreier seg om ulovlige fangster i milliardklassen.

Samarbeid på tvers

I tillegg kommer lovbrudd som dokumentfalsk, hvitvasking, korrupsjon, skatteunndragelser, menneskehandel og grove menneskerettighetsbrudd.

 

- Grensekryssende organisert fiskerikriminalitet krever global oppmerksomhet og må bekjempes på ulike måter. Det er grunnen til at vi oppmuntrer til samarbeid mellom etater. Utover fiskerimyndighetene er det viktig at også politi, skatte- og tollmyndigheter og andre involverer seg i arbeidet, sier Norges fiskeriminister Harald T. Nesvik. 

 

Sammen med Nordisk Ministerråd og en rekke andre aktører er han neste uke vert for det fjerde internasjonale fiskekrimsymposiet om grensekryssende organisert fiskerikriminalitet. Symposiet som tidligere har vært avholdt i Sør-Afrika, Indonesia og Østerrike avholdes denne gangen i FN-byen i København.

Matsikkerhet og menneskerettigheter

Nordiske sjømatprodukter har for lengst markert seg med sterke merkevarer internasjonalt. I en globalisert verden der fisk og fiskeprodukter er blant matvarene det handles mest med, er rettvis konkurranse viktig.  

Siden fisk er en begrenset ressurs, tar noen aktører seg til rette for egen vinning.  Økonomisk kriminalitet på bakgrunn av tilsynelatende legitim fiskerivirksomhet eller tilrettelegging av organisert kriminalitet kommer med en høy kostnad. Kriminalitet av denne typen respekterer ikke landegrenser.

- Verdenssamfunnet må anerkjenne at fiskerikriminalitet medfører store negative konsekvenser for miljø, markeder og menneskerettigheter, og at det krever samarbeid på tvers av regioner verden over, sier generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten.

Åtte fiskeriministre og en felles erklæring

Nettopp derfor står Norden samlet i kampen mot fiskekrim. I fjor sommer la åtte fiskeriministre fra de nordiske land frem en felles erklæring mot grensekryssende fiskerikriminalitet. Nå slutter seg flere land og aktører seg opp om dette arbeidet.

 

- Det er positivt at tallet på land og deltagere som støtter symposiet øker for hvert år, og jeg forventer at årets arrangement blir minst like fruktbart som de foregående, sier Nesvik.

Fakta:

  • Verden som helhet er avhengig av sunne og produktive hav. Mer enn 70 prosent av jordkloden er dekket av vann.
  • Globalt gir fiskeriene alene arbeid til mer enn 40 millioner mennesker, og merr enn 3 milliarder har fisk som sin viktigste kilde til proteiner.
  • Bærekraftig bruk av havet er viktig dersom verdens land skal nå mange av sine 17 bærekraftsmål.
  • Fiskekrimsymposiet er et årlig møtepunkt for internasjonale eksperter, regjeringsrepresentanter, og internasjonale organisasjoner. Målet er å dele erfaringer og kunnskap for å styrke samarbeidet mot transnasjonal organisert fiskerikriminalitet.
  • Vert for symposiet i år er Norge og Nordisk ministerråd, med støtte fra UNODC, INTERPOL, UNDP, NA-FIG og PescaDOLUS.