Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv

En nordisk forskningsöversikt, inventering och analys av utbildningsval inom STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram ett kunskapsbaserat underlag om vad som bidrar till könsstereotypa utbildningsval inom området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). Rapportens centrala del utgörs av en forskningsöversikt som ger en samlad bild av vad forskningen säger om olika förklaringsmodeller och beprövade insatser i Norden. Forskningsöversikten är organiserad i sex teman:1. Studie och yrkesval2. Ämneskulturer och normer i utbildningsmiljöer3. Färdigheter och prestationer4. Lärare, pedagogik och undervisningsmetoder5. Arbetsmarknad och arbetsliv6. Förändringsarbete kring studieval, undervisning och organisation. Dessutom ingår en inventering och analys av insatser som görs inom STEM-sektorn i Norden och en internationell utblick om hur länder utanför Norden hanterar snedrekrytering till STEM-området.
Publikationsnummer
2021:518