Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Ett hållbart och integrerat Norden har högsta prioritet

01.11.22 | Nyhed
möte mellan samarbetsministrarna
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Grön omställning är viktigare än någonsin förr i det nordiska samarbetet, inte minst på grund av det ryska anfallskriget i Ukraina och energikrisen. Det slog de nordiska samarbetsministrarna fast vid ett möte i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors.

Arbetet med Nordiska ministerrådets vision, att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030, stod högst på agendan på samarbetsministrarnas möte i Helsingfors. På mötet beslutade samarbetsministrarna att hålla fast i visionen och de visionens tre strategiska prioriteringar, ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. De betonade även att miljö och klimat ska fortsatt ska ges högsta prioritet i Nordiska ministerrådets arbete. 

-    Visionen om ett hållbart och integrerat Norden är lika relevant som då den antogs i 2019, om inte mer. Vi lever i en tid av kriser – med ett krig i Europa och utmaningar i energiförsörjningen, för att inte glömma den rådande klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Därför ska vi fortsätta att ge miljö och klimat högsta prioritet i det nordiska samarbetet, sade Norges samarbetsminister Anne Beathe Tvinnerheim, som är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2022.

 

Konkreta resultat har uppnåtts

På Nordiska rådets session diskuterar samarbetsministrarna visionen med rådets parlamentariker och det Nordiska civilsamhällsnätverkets medlemmar. Ministrarna redogör bland annat för arbetet med halvtidsutvärderingen, det vill säga en evaluering av hur Nordiska ministerrådet har arbetat med visionen under 2021 och 2022. Halvtidsutvärderingen behandlades också på samarbetsministrarnas eget möte på tisdagen. Utvärderingen visar att Nordiska ministerrådet har uppnått konkreta resultat i arbetet med att nå målen i visionen. Men at det finns också rum för att utveckla arbetet vidare. Därför har generalsekreteraren tagit fram rekommendationer för hur det vidare arbetet kan stärkas så att Nordiska ministerrådet uppnår största möjliga effekt på visionen.

 

Visionen om ett hållbart och integrerat Norden är lika relevant som då den antogs i 2019, om inte mer. Vi lever i en tid av kriser – med ett krig i Europa och utmaningar i energiförsörjningen, för att inte glömma den rådande klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Därför ska vi fortsätta att ge miljö och klimat högsta prioritet i det nordiska samarbetet

 

Anne Beathe Tvinnerheim, Norges samarbetsminister

Nordiska rådets session 2022

Nordiska rådets session arrangeras i år i Helsingfors den 31 oktober till 3 november. På plats är, förutom de 87 medlemmarna i Nordiska rådet, också ett stort antal nordiska ministrar. Bland annat håller de nordiska statsministrarna möte tillsammans med regeringsledarna för Grönland, Färöarna och Åland och dessutom möts utrikesministrarna, miljö- och klimatministrarna och kulturministrarna.

Contact information