Nordiske klima- og miljøministre i konsultation med UNEPs generaldirektør

08.05.24 | Nyhed
Ministerråd for miljø og klima
Fotograf
norden.org
Globale klima- og miljøforhandlinger var i fokus på ministrenes forårsmøde i Stockholm, der også inkluderede en nordisk konsultation med UNEPs generaldirektør, Inger Andersen. "De nordiske lande er vigtige partnere i vores indsats til at imødegå de tre planetære kriser", udtaler hun.

Onsdag d. 8. maj mødtes de nordiske landes miljø- og klimaministre i Stockholm til det halvårlige ministermøde i regi af Nordisk Ministerråd. Mødet inkluderede en længere konsultation med Inger Andersen, generaldirektør for FN’s Miljøorganisation, UNEP. Konsultationen havde særligt fokus på miljødimensionen af den bæredygtig udvikling og nødvendigheden af at skabe et cirkulært materialeforbrug i Norden, såvel som i resten af verden.  

Generaldirektør for FN’s Miljøorganisation, UNEP, Inger Andersen: "De nordiske lande er vigtige partnere i vores indsats til at imødegå de tre planetære kriser; klimaændringerne, tabet af natur og biodiversitet og forurening. Møder som det i dag understreger, hvorfor miljømæssig multilateralisme er vigtigt for at fremskynde de fremskridt, vi har brug for. Derfor er jeg dybt opmuntret af støtten fra de nordiske ministre til at styrke rollen for FN's Miljøforsamling - verdens højeste beslutningstagende organ på miljøområdet, som UNEP er vært for. Forsamlingen fremmer effektive, inkluderende og multilaterale fremskridt, og jeg ser frem til at arbejde sammen med de nordiske lande for at fremskynde indsatsen for at tackle de tre planetære kriser.”

 

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari: ”De nordiske lande understreger, hvor vigtigt samarbejde med UNEP er for at kunne indfri højere ambitioner vedrørende cirkulær økonomi på globalt niveau. Erhvervslivets engagement har stor betydning for dette arbejde. De nordiske lande har desuden rig mulighed for at bidrage med løsninger, for eksempel på bygge- og tekstilområdet.” 

 

Generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Karen Ellemann: "Vi i Norden har et eget højt ressourceforbrug og dermed også et stort ansvar, så jeg er meget tilfreds med dagens gode diskussioner med UNEP om hvordan de nordiske lande kan styrke det globale miljø- og klimaarbejde - ikke mindst på cirkularitetsområdet. Vi har knowhow og er enige om retningen og endemålet, hvilket er nøglen til at lykkes." 

Ministrene og generaldirektøren drøftede også hvordan de nordiske lande kan bidrage til at højne ambitionerne og sikre et stærkt strategisk fokus ved kommende UNEA-sessioner. På baggrund af konsultationen underskrev ministrene en fælles udtalelse. 

Møder som det i dag understreger, hvorfor miljømæssig multilateralisme er vigtigt for at fremskynde de fremskridt, vi har brug for. Derfor er jeg dybt opmuntret af støtten fra de nordiske ministre til at styrke rollen for FN's Miljøforsamling

Inger Andersen, Generaldirektør for FN’s Miljøorganisation (UNEP)

Globale klima- og miljøforhandlinger i fokus

Ministrene diskuterede også de igangværende forhandlinger om en global FN-aftale, der skal sætte en stopper for de massive problemer med plastforurening, den kommende biodiversitets-COP (COP16) og det fælles nordiske fokus på klima-COP’en (COP29). Generalsekretær Inger Andersen deltog også i diskussionerne.

Norden har leveret flere analyser til de igangværende globale plastforhandlinger, og ministrene diskuterede hvordan de nordiske lande kan samarbejde strategisk for at få en ambitiøs global bindende aftale på plads ved forhandlingerne (INC5) til efteråret.  

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari: ”Vi ser store muligheder for, at de nordiske lande kan bidrage til en ambitiøs aftale ved at blive ved med i fællesskab at presse på for at indgå en aftale, der omfatter plastens samlede livscyklus, inklusive primærproduktion af plast. Det er særligt vigtigt, eftersom store producentlande vil undgå, at dette inkluderes i aftalenDe nordiske lande kan bidrage med vigtige erfaringer med plasthåndtering i hele værdikæden."

Fakta

FNs miljøorganisation UNEP fastlægger den globale miljødagsorden i regi af FN-samarbejdet og forhandler globale aftaler på en række områder, der sikrer en miljømæssig, bæredygtig udvikling på verdensplan. De nordiske lande støtter UNEP hver især og også igennem arbejdet i regi af Nordisk Ministerråd.