Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Behöver Norden en gemensam cybersäkerhetsstrategi?

20.12.22 | Nyhed
Erkki
Fotograf
Lars Dareberg / norden.org
Bör de nordiska länderna ha en gemensam cybersäkerhetsstrategi? Det diskuterade Nordiska rådet presidium på sitt decembermöte.

Uppdaterad 30-01-2023 Publicerad 20-12-2022

- Nu är cybersäkerhetsfrågor mer aktuella än någonsin. Under de senaste åren har antalet allvarliga cyberattacker ökat. Kriget i Ukraina påverkar direkt också Norden på många sätt. Vi efterlyser därför en gemensam cybersäkerhetsstrategi för Norden, säger Erkki Tuomioja president för Nordiska rådet.

Cybersäkerhet har legat högt på agendan i det nordiska försvarssamarbetet de senaste åren. I Nordic Defence Cooperation Nordefcos vision för 2025 ska de nordiska länderna verka för ökad motståndskraft mot cyberhot. Detta sker bland annat i arbetsgruppen för cyberförsvar (Cyber ​​​​Defence) och ad hoc-arbetsgruppen för cyberutbildning (Cyber Education)

Cybersäkerhet är ett viktigt område för Finland, som har presidentskapet i Nordiska rådet under 2022. Tuomioja betonar att antalet cyberattacker har ökat samt att kriget i Ukraina får konsekvenser för Nordens säkerhet. Därför efterlyser det finska ordförandeskapet för Nordiska rådet en gemensam cybersäkerhetsstrategi.  

Cybersäkerhet avgör nordisk innovationskraft

Island har tagit fram en cybersäkerhetsstrategi för 2022–2037 med en tillhörande femårig handlingsplan för att stärka Islands cybersäkerhet. Myndigheterna planerar bland annat en stor gemensam övning där tanken är att testa reaktionsstyrkan i ett scenario där kopplingen till omvärlden bryts.

Presidiet bjöd in Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Islands minister för vetenskap, industri och innovation, till mötet. Ministern har bland annat cybersäkerhet som sitt ansvarsområde.

- Cybersäkerhet är inte bara en säkerhetsfråga utan en förutsättning för att vi ska kunna dra full nytta av kraften i nordisk innovation. Det behöver finnas medvetenhet, kompetens och ett regelverk gällande cybersäkerhet så att vi kan framtidssäkra vårt samhälle. Därför efterlyser Island en gemensam nordisk strategi för cybersäkerhet, sade Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir under mötet.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir är enig med Tuomioja om vikten av ett utökat nordiskt samarbete kring cybersäkerhet. Även hon föreslår en nordisk strategi för cybersäkerhet för att stärka samarbetet. I tillägg betonar ministern hur cybersäkerhet är en grundsten för att Norden ska utveckla sin konkurrenskraft vad gäller nordisk innovation.

”Ta ett beslut”

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir uppmanar de nordiska regeringarna att ta ett beslut kring en gemensam nordisk cybersäkerhetsstrategi.

- Det finns grundlagar på plats redan nu, men vi måste fatta beslut i alla nordiska länder. Gör det möjligt att ligga i framkant i Norden när det kommer till samarbete kring cybersäkerhet. En cybersäkerhetstrategi ligger rätt i tiden, betonade Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir på mötet.

På initiativ av det finska ordförandeskapet ställde Nordiska rådet i somras en fråga till de nordiska regeringarna kring hur cybersäkerhetssamarbetet ser ut i dag. Decembermötet blev en möjlighet att lyfta debatten kring en gemensam cybersäkerhetsstrategi utifrån detta svar.

Mötet i december i danska Folketinget var det sista mötet i år med Finland som ordförande. Under 2023 har Norge presidentskapet i Nordiska rådet och leder också presidiets möten.