Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Arendalsuka 2023

14.08.23 | Begivenheder
alt=""
Photographer
norden.org
Det nordiske samarbeidet er synlig på over 20 arrangement i Arendal i år. Veien videre etter Ukraina, grønne løsninger og barn og unges situasjon i Norden står sentralt. Så kårer vi Nordens beste helseapp, Svanemerket deler ut Miljøpris og Nordiske Mediedager holder oss oppdatert på populisme og desinformasjon. Bli med til Nordens Telt på Tyholmen!

Information

Dates
14 - 18.08.2023
Time
10:00 - 18:00
Location

Arendalsuka
Norge

Type
Annet

Arrangement

14. august kl. 15.00: Krigen i Ukraina – veien ut av krisen?

Mandag møtes utenriksministrene fra Norge og Sverige - Anniken Huitfeldt og Tobias Billström - til den store samtalen om Ukraina-krisen og veien videre. Også forsvarssjef Eirik Kristoffersen er med i et faglig sterkt panel.

14. august kl. 16.15: Grønne anskaffelser – hvem blir årets innkjøper?

Svanemerket – Nordens offisielle miljømerke - kårer årets innkjøper.

15. august kl. 8.30: Unge utenfor fellesskapet, hvordan får vi flere med inn?

Alle unge mennesker trenger å ta del i et fellesskap. Dessverre har ikke alle denne muligheten. Vi ser også økende misnøye og ensomhet i Norden. Derfor samler vi unge, eksperter og sivilsamfunnsaktører for å løse en viktig fellesnordisk utfordring: Hvordan får vi flere unge til å engasjere seg? 

15. August kl. 10.00: Best og smartest bruk av helsedata

Mye skjer i Norden på bruk av helsedata, etisk AI og deling av helsedata. Her får du en smakebit.

15. august kl. 11.30: EU's førstehjelp til forvirrede forbrukere i det grønne skiftet

Mens vi venter på EU, kommer EU til Arendal. Forbrukermakten er sterk, men mylderet av miljømerker og grønne påstander gjør det krevende.

15. august kl. 13.00: Helsedata på tvers av grensene + Vi kårer Nordens beste helseapp

Hva skal til for at Norden skal kunne dra nytte av verdens beste helsedata, på en trygg, forsvarlig og brukervennlig måte? 

15. august kl. 13.45: Nordens beste helseapp 2023

Tiden er inne til å finne den beste helseappen i Norden!

15. august kl. 14.30: Selvmordsforebygging – fra ord til handling

Vi snakker om nullvisjon mot selvmord, men hva gjør vi? Nordland fylkeskommune, Mental Helse, LEVE og Vivat mener selvmordsforebygging er mer enn et helsespørsmål, det må inn i skole og utdanning, i nærmiljø og i familier. Og programmer vi kan ta i bruk, de finnes! 

15. august kl. 16.00: Er modellen for risikokapital bærekraftig i Norden?

Hvordan kan risikokapital og et godt velferdssamfunn gjensidig understøtte hverandre? Nordic Innovation og Venture Capital Challenge søker sammen å bygge et nordisk økosystem for risikokapital. Hvordan kan vi øke den private kapitalen som går til å skape nordiske bedrifter?  

16. august kl. 8.30: Mat for helse og miljø- treffer de nordiske næringsanbefalingene?

Vi bør spise mer grønt og mindre kjøtt for både helsen og klimaets skyld. For første gang handler de nordiske næringsanbefalingene både om hvilken mat som er bra for helsen – og for miljøet. Spørsmålene er mange, og debatten ualminnelig skarp. 

16. august kl. 10.00: Kraftkrise – har Norden løsningene?

I mange år har vi i Norden nytt godt av relativt lave strømpriser og trygg energiforsyning. Nå er både prisene høye, og energisikkerheten under press, samtidig som vi står midt i den grønne omstillingen. 

16. august kl. 11.30: Kvalitet i skolen – er undervisningen god nok?

Kvalitet i utdanning og skole har vært et gjennomgangstema i den skolepolitiske debatten de siste årene. Det har handlet om kvaliteten på lærerutdanningen, kvaliteten på søkerne og ikke minst kvaliteten på undervisningen – det som faktisk skjer i klasserommet. 

16. august kl. 13.00: Familiefattigdom i Norden – felles utfordring og felles løsninger?

Redd Barna, i samarbeid med Nordisk ministerråd, inviterer til politisk samtale om hva som må gjøres for å sikre en fortsatt sterk velferdsstat og lykkes med å bekjempe familiefattigdom i Norden.  

16. august kl. 14.30: Desinformasjon og populisme i Norden

Nordiske Mediedager inviterer til to tankevekkende foredrag om desinformasjon og populisme i Norden. 

Vi har invitert ledende skikkelser på hvert sitt felt for å gi oss status desinformasjon og populisme i Norden 

16. august kl. 15.15: Arbeid på tvers i Norden - hvor vanskelig kan det være?

KPMG og Grensehinderrådet i Nordisk ministerråd ønsker velkommen til en paneldebatt om veien videre for integrasjon i Norden.   

16. august kl. 16.00: Tillit, hva skjer med vår nordiske superkraft?

Koronapandemi, krig i Ukraina, ekstremvær, migrasjon, desinformasjon, priskrise og polarisering – krisene står i kø. Og dermed kommer tilliten, vår nordiske superkraft, under press. 

16. august kl. 17.00: Innovasjon bak lukkede dører, hva mister vi?

Entreprenørskap kan spille en viktig rolle som innovatører, men i offentlig sektor blir denne kraften i dag ikke utnyttet til sitt fulle potensiale.

16. august kl. 18.30: Hvor går veien videre for nordisk mobilitetssamarbeid?

Norden må gjøre knallharde prioriteringer og store endringer på mobilitets- og transportområdet for at klimamålene for 2030 og den fellesnordiske visjonen skal nås. Skal vi heller gjøre litt av alt, hvis det i det hele tatt er mulig, eller skal vi sette inn støtet på noen spesifikke områder?  

17. august kl. 8.30: Nye grønne jobber – fra ambisjoner til gjennomføring

Hvordan sikrer vi at dagens unge og dem som allerede er i arbeidslivet velger å skolere seg til grønne jobber? Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, Samfunnsbedriftene og ANSA inviterer til en frisk diskusjon om fremtidens arbeidsliv.  

17. august kl. 10.30: Isen smelter i Arktis, hva gjør vi? Bli med på spektakulær VR-reise

Klimaendringene skjer raskere på Svalbard og i Arktis enn noe annet sted i verden. Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd inviterer sammen med ekspedisjonen Barba, AgderXR og Arendalsuka Ung til å oppleve en seilas helt utenom det vanlige til Arktis gjennom VR-briller.

17. august kl. 13.00: Sameksistens – samtalene vi må ta!

Energiomstillingen i Norge og Norden krever massiv kraftutbygging og både land- og havområder er under press. Samtidig skal vi følge opp FNs nye naturavtale og vi er avhengige av at befolkningen og ikke minst urfolksgrupper har tillit til og støtter opp om kraftutbygging.

17. august kl. 14.30: Leve og bo - fremtidens klimanøytrale samfunn 2050

Hvordan skal vi leve i en fremtid der vi ikke belaster jordens balanse og ressurser? Hva kjennetegner det "gode nordiske livet" i fremtidens karbonnøytrale samfunn? Med støtte fra New Nordic Bauhaus-initiativet bringer vi kreative og kulturelle verdier og dimensjoner inn i diskusjonen.

17. august kl. 16: Kultur for natur – fra festival til samfunnsendring

Kunstnere har alltid pleid å gå foran i større samfunnsendringer. Hvordan skal vi gjøre det enklere for de å gå foran, og hvordan skal samfunnet komme etter disse pionerene?

18. august kl. 9.00: Vi ser, sår og smaker – frøquiz og workshop om matsikkerhet

Nordisk Ministerråd, Norsk genressurssenter og NordGen inviterer til en workshop om frø og matsikkerhet for barn og unge.

18. august kl. 10.00: Bli med og bygg en supermodell!

Før bygde forskerne klimamodeller, nå legger de modell på modell og får en supermodell! 

Hvordan virker en klimamodell? Og hvordan får vi en supermodell?