RePack (Finland)

RePack (Finland)
Fotograf
RePack
Genbrugsemballage til e-handel.

RePack indstilles, fordi virksomheden med sit produkt gør miljø til en god forretning og på en lettilgængelig og innovativ måde er med til at sætte fokus på genanvendelse, unødigt ressourceforbrug og affaldsproduktion. I samspil med forbrugerne er RePack med til at nedbringe mængden af affald. Deres transportpose kan genbruges op til 20 gange og er lavet af genanvendte plastikposer. Det er et markedsdrevet initiativ, som vil kunne udbredes til mange andre brancher til gavn for miljøet.