RePack (Finland)

RePack (Finland)
Photographer
RePack
Återanvändbara förpackningar för e-handel.

RePack nomineras eftersom företaget med sina produkter gör miljöhänsyn till en god affär. På ett lättillgängligt och innovativt sätt bidrar de till att sätta fokus på återanvändning, onödig resursanvändning och avfallsproduktion. I samarbete med konsumenterna bidrar RePack till att minska mängden avfall. Deras transportpåse är tillverkad av återvunna plastpåsar och den kan återanvändas upp till 20 gånger. Det är ett marknadsdrivet initiativ som kan spridas till många andra branscher till gagn för miljön.