RePack (Finland)

RePack (Finland)
Fotograf
RePack
Gjenbruksemballasje til e-handel.

RePack innstilles fordi virksomheten med sitt produkt gjør miljø til god forretning og på en lett tilgjengelig og innovativ måte er med på å fokusere på gjenbruk, unødig ressursforbruk og avfallsproduksjon. I samspill med forbrukerne er RePack med på å redusere mengden avfall. Deres transportpose kan gjenbrukes opp til 20 ganger og er laget av resirkulerte plastposer. Det er et markedsdrevet initiativ og vil kunne spres til mange andre bransjer, til fordel for miljøet.