Skoven i Skolen, Danmark

Skoven i Skolen (Danmark)
Fotograf
Frank Juel Pedersen
Skoven i Skolen indstilles for sin formidling og udbredelse af viden og ideer til udeundervisning i naturen og udeskole for lærere og elever i hele Danmark.

Formidlingen foregår via hjemmesiden www.skoven–i-skolen.dk. Skoven i Skolen blev etableret i 1999. Allerede i 2007 arbejdede 15 % af de danske skoler med udeskole. Bevægelsen for udeskole og udeundervisning kommer nedefra. Undervisningsministeriet har ikke haft feltet som indsatsområde. Skoven i Skolen arbejder sammen med mange praktikere og teoretikere om materialer og formidling; nyeste aktivitet her er klimaprojektet ’genplant planeten’ sammen med skovbruget i Danmark. Skoven i Skolen er stiftet af Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Træ Er Miljø, Skov- og Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og Undervisningsministeriet. Virksomheden finansieres af fonde + et kvart årsværk fra Skov- og Naturstyrelsen.