Skoven i Skolen -hanke, Tanska

Skoven i Skolen (Danmark)
Ljósmyndari
Frank Juel Pedersen
Skoven i Skolen -hanke asetetaan ehdolle työstä, jossa tanskalaisille opettajille ja oppilaille on levitetty tietoa ja ideoita ulkona tapahtuvasta oppimisesta.

Tiedonvälityksen kanavana on sivusto www.skoven-i-skolen.dk. Skoven i Skolen -hanke käynnistettiin vuonna 1999, ja ulkona tapahtuvaa oppimista käytettiin jo vuonna 2007 yhteensä 15 prosentissa tanskalaiskouluista. Ulkoilmaoppimisen kannatus on lähtöisin ruohonjuuritasolta; se ei siis ole kuulunut opetusministeriön painopistealueisiin. Skoven i Skolen -hanke tekee monien ammatinharjoittajien ja teoreetikkojen kanssa yhteistyötä laatiakseen oppimateriaalia ja levittääkseen tietämystä. Uusimmista toimista voidaan mainita puiden istutukseen keskittyvä ilmastoprojekti Genplant planeten, joka toteutetaan yhdessä Tanskan metsätaloussektorin kanssa. Skoven i Skolen -hankkeen takana ovat Tanskan metsäyhdistys, Friluftsrådet-ympäristöjärjestö, puualan tiedotushanke Træ Er Miljø, ympäristöministeriön alainen Metsä- ja luontohallitus sekä opetusministeriö. Toiminnan rahoitus tulee rahastoilta, minkä lisäksi Metsä- ja luontohallitus tarjoaa työpanoksen, joka vastaa neljäsosaa yhdestä henkilötyövuodesta.