Indhold

23.09.20 | Nyhed

De nordiske næringsstofanbefalinger sætter bæredygtighed på dagsordenen

Den 24. september mødes mere end 300 deltagere virtuelt til et webinar om kost og bæredygtighed i forbindelse med deres arbejde med at opdatere de nordiske næringsstofanbefalinger.

21.09.20 | Nyhed

Olika regler bromsar handel med varor i Norden – men lösningar finns

Det finns fortfarande hinder i vägen för fri import och export av varor inom Norden. Oftast gäller problemen olika tull- och skatteregler när varor förflyttas mellan ett nordiskt EU-land och ett land som inte är med i EU.

14.05.20 | Information

Om Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene i Norden har som vision at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Samarbejdet i Nordisk Ministerråd skal tjene det formål.