Bertel Haarder från Danmark ny president i Nordiska rådet

29.10.20 | Nyhet
Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Fotograf
Charlotte de la Fuente

Bertel Haarder och Annette Lind, Nordiska rådets president och vicepresident 2021.

Bertel Haarder från Danmark har valts till president för Nordiska rådet för 2021. Nordiska rådets presidium valde honom till president på ett digitalt möte på torsdagen. Annette Lind från Danmark valdes till vicepresident.

I Bertel Haarder får Nordiska rådet en rutinerad politiker som president. Han valdes in i Folketinget, Danmarks riksdag, första gången 1975 och har varit minister i sammanlagt 22 år. Han är också mångårig medlem av Nordiska rådet och rådets presidium, och för dem som följer nordiska frågor är Bertel Haarder en välkänd person.

Nordiskt samarbete ligger Bertel Haarder varmt om hjärtat och under covid-19-krisen har han som ordförande för det nordiska Gärnshinderrådet flera gånger uppmanat de nordiska regeringarna att samarbeta mer i kampen mot pandemin.

Pandemin i fokus

Hanteringen av pandemin och det framtida nordiska krissamarbetet är följaktligen ett prioriterat område i det danska presidentskapsprogrammet för 2021. I programmet sägs bland annat att pandemin fick de nordiska länderna att agera var för sig, vilket ledde till problem för dem som arbetar, studerar, reser, och investerar i ett annat nordiskt land.

De danska presidentskapets budskap är att de nordiska länderna måste lära sig av misstagen, bland annat när det gäller gränsrestriktionerna.

- Jag hoppas att vi lär oss av de dåliga erfarenheterna med gränsstängningar. Jag tycker inte vi ska upprepa gränsstängningarna, de har ingen effekt enligt min mening. Och om det ska stängas gränser så ska det ske i tätt samarbete mellan länderna, säger Bertel Haarder.

Satsning på beredskap

Det danska presidentskapsprogrammet efterlyser en starkare gemensam nordisk beredskapsstrategi så att länderna står bättre rustade för olika kriser i framtiden, såsom pandemier och naturkatastrofer. Programmet lyfter också fram betydelsen av ett ökat försvars- och säkerhetssamarbete, och en nordisk satsning på Arktis.

- Det har uppstått stormaktsrivaliteter i Arktis som Norden bör reagera på via samarbete för att säkra Arktis som ett lågspänningsområde. Det förtjänar större fokus i Nordiska rådet, heter det i programmet.

I övrigt lyfter det danska programmet bland annat fram ökat samarbete kring klimatfrågor, arbetet mot gränshinder, samarbete inom kultur och turism och satsningar på nordisk språkförståelse.

Annette Lind vill dessutom slå ett slag för kampen för demokrati, som också nämns i det danska programmet.Demokratin är hotad, också i Europa.

- Vi ser att demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatsprincipen är under hård press också alldeles nära oss i Europa. Utvecklingen i till exempel Polen och Ungern går i fel riktning när det gäller demokrati. Därför är det oerhört viktigt att vi här i Norden samlar oss kring våra gemensamma värderingar och arbetar för en sund demokratisk utveckling i Europa och världen, säger Annette Lind.

Tillträder vid årsskiftet

Bertel Haarder är medlem av partiet Venstre, som är ett borgerligt liberalt parti. I Nordiska rådet tillhör han Mittengruppen. Han var president för Nordiska rådet också 2011.

Annette Lind är socialdemokrat och tillhör Den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet.

De tillträder som president och vicepresident vid årsskiftet.

 

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.