Opfordrer til koordinering af tidszoner i Norden

15.12.20 | Nyhed
Arbeta i flera länder samtidigt
Nordisk Råd vil indføre samme tidszone i hele fastlands-Norden. På sit møde den 15. december besluttede Nordisk Råds præsidium at opfordre alle de nordiske regeringer til at samarbejde for at undgå, at tidsforskellene i Norden bliver større.

Bekymringen i Nordisk Råd skyldes, at EU-Parlamentet allerede har stemt ja til at afskaffe sommertid. Uden en nordisk koordinering kan tidsforskellene i Norden dermed blive større. Beslutningen skulle egentlig træde i kraft fra 2021, men arbejdet har taget længere tid end forventet. Den ekstra tid, som landene har, bør anvendes fornuftigt, mener Nordisk Råd.

Island har ikke skiftet mellem sommer- og vintertid siden 1968, og hvis de øvrige nordiske lande kan blive enige, inden ordningen afskaffes i hele EU, vil det styrke integrationen i Norden.

Pyry Niemi, formand for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden og medlem af præsidiet, mener, at de nordiske regeringer er nødt til at finde løsninger, som er til hele Nordens bedste.

– Før eller senere afskaffer EU sommertid. Så er det eneste fornuftige, at Finland, Sverige, Norge og Danmark er i den samme tidszone. Island har aldrig skiftet mellem sommer- og vintertid, og hvis de øvrige nordiske lande også afskaffer denne ordning, vil det styrke integrationen i Norden. Vi gør det simpelthen nemmere for vores indbyggere, siger Niemi.

En væsentlig udfordring er dog, at Finland i dag ligger i den samme tidszone som de baltiske lande. På grund af de historisk tætte forbindelser til Baltikum er det vigtigt for Finland, at dette fortsætter. Det er endnu uklart, hvordan dette skal løses. Nordisk Råds præsidium mener, at det vigtigste er, at Norden står sammen, når tidsomstillingen afskaffes.