Oppfordrer til samordning av tidssoner i Norden

15.12.20 | Nyhet
Arbeta i flera länder samtidigt
Nordisk råd vil ha lik tidssone i hele fastlands-Norden. På sitt møte 15.desember besluttet Nordisk råd presidium og oppfordre alle de nordiske regjeringer om å samarbeide slik at tidsforskjellene i Norden ikke risikerer å øke.

Bekymringen i Nordisk råd skyldes at EU-parlamentet allerede har stemt ja til å avskaffe tidsomstillingen mellom sommer og vinter. Uten nordisk samordning kan tidsforskjellene i Norden dermed øke. Vedtaket skulle egentlig tre i kraft fra 2021. Arbeidet har imidlertid tatt lenger tid enn antatt. Den ekstra tid som landene har fått bør brukes klokt, mener Nordisk råd.

Island har ikke hatt tidsomstilling siden 1968 og ved at de andre nordiske landene samordner seg i forkant av at ordningen avskaffes i hele EU så styrker dette integrasjonen i Norden.

Leder av Utvalg for vekst og utvikling i Norden og medlem av presidiet Pyry Niemi mener de nordiske regjeringer nå må finne løsninger som er til det beste for hele Norden.

-EU vil før eller siden avskaffe sommer og vintertid. Da er det eneste fornuftige at Finland, Sverige, Norge og Danmark er i samme tidssone. Island har aldri hatt tidsomstilling og ved at de andre nordiske landene også avskaffer ordningen så styrker dette integrasjonen i Norden. Vi gjør det helt enkelt lettere for våre innbyggere, sier Niemi.

En vesentlig utfordring er at Finland i dag er i samme tidssone som de baltiske landene. På grunn av historisk tette forbindelser med Baltikum er det viktig for Finland at dette forsetter. Hvordan man så kan løse dette gjenstår å se. Nordisk råds presidium mener viktigste er at Norden står sammen når tidsomstillingen avskaffes.