Norden bör komma överens om tidszoner

15.12.20 | Nyhet
Arbeta i flera länder samtidigt
Nordiska rådet vill ha samma tidszon i hela Fastlandsnorden. På sitt möte den 15 december beslutade Nordiska rådets presidium att uppmuntra de nordiska regeringarna att samarbeta om att tidsskillnaderna i Norden inte ökar.

Nordiska rådets oro beror på att Europaparlamentet redan har beslutat att avskaffa omställningen mellan sommar- och vintertid. Utan nordisk samordning kan tidsskillnaderna i Norden öka. Beslutet skulle egentligen träda i kraft 2021, men arbetet har tagit längre tid än väntat. Den extra tid som länderna har fått bör användas klokt, menar Nordiska rådet.

Island har inte haft tidsomställning sedan 1968, och om de andra nordiska länderna kommer överens innan tidsomställningen avskaffas i hela EU skulle integrationen i Norden stärkas.

Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden och ledamot i presidiet, menar att de nordiska regeringarna nu måste hitta lösningar som är till gagn för hela Norden.

– EU kommer för eller senare att avskaffa omställningen mellan sommar- och vintertid. Då är det enda förnuftiga att ha samma tidszon i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Island har aldrig haft någon tidsomställning, och därför skulle integrationen i Norden stärkas om de andra nordiska länderna slopar tidsomställningen. Vi gör det helt enkelt lättare för våra invånare, säger Niemi.

En stor utmaning är att Finland i dag är i samma tidszon som de baltiska länderna. På grund av historiskt nära förbindelser med Baltikum är det viktigt för Finland att detta fortsätter. Hur man kan lösa det återstår att se. Nordiska rådets presidium anser att det viktigaste är att Norden är överens om när tidsomställningen avskaffas.