Nordisk information for kundskab om køn (NIKK)

Nordisk information for kundskap om køn (NIKK) har som opgave at indsamle og formidle national forskning, politik og praksis på ligestillingsområdet i et nordisk perspektiv til en bred gruppe af interessenter. Det er den komparative information om aktuel ligestillings- og kønsforskning i hele Norden som skal formidles. Formålet er at den viden som formidles skal kunne fungere som grundlag for politiske diskussioner i Norden og internationalt.

Information

Adresse

NIKK,
Nationella sekretariatet för genusforskning
Box 709, SE-405 30 Göteborg

Contact

Content