Nordisk information for kundskab om køn (NIKK)

Nordisk Information for Kundskab om Køn (NIKK) er et samarbejdsorgan under Nordisk Ministerråd. NIKK skal bidrage til at opnå målene i det nordiske samarbejdsprogram for ligestilling samt tillægget for LGBTI-området. Det gøres først og fremmest gennem indsamling og strategisk formidling af forskning, politik, viden og praksis ud fra et nordisk og tværsektorielt perspektiv. NIKK administrerer dertil Nordisk Ligestillingsfond og Nordisk LGBTI-fond på vegne af Nordisk Ministerråd

Information

Adresse

NIKK,
Nationella sekretariatet för genusforskning
Box 709, SE-405 30 Göteborg

Contact

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities