Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK)

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK) har som oppgave å samle inn og formidle nasjonal forskning, politikk og praksis på likestillingsområdet, i et nordisk perspektiv, til en bred gruppe interessenter. Det skal formidles komparativ informasjon om aktuell likestillings- og kjønnsforskning i hele Norden. Formålet er at den kunnskapen som formidles skal kunne fungere som underlag for politiske diskusjoner i Norden og internasjonalt.

Information

Postadresse

NIKK,
Nationella sekretariatet för genusforskning
Box 709, SE-405 30 Göteborg

Contact

Content