Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK)

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, NIKK, er et samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd. NIKK skal bidra til å nå målene i det nordiske samarbeidsprogrammet for likestilling, samt tillegget for LHBTI-området. Dette gjøres først og fremst gjennom innsamling og strategisk formidling av forskning, politikk, kunnskap og praksis basert på et nordisk og tverrsektorielt perspektiv. NIKK administrerer også Nordisk likestillingsfond og Nordisk LHBTI-fond på vegne av Nordisk Ministerråd.

Information

Postadresse

NIKK,
Nationella sekretariatet för genusforskning
Box 709, SE-405 30 Göteborg

Contact

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities