Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK)

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK) har som oppgave å samle inn og formidle nasjonal forskning, politikk og praksis på likestillingsområdet, dette i et nordisk perspektiv til en bred gruppe av interessenter. Det er den komparative informasjonen om aktuell likestillings- og kjønnsforskning i hele Norden som skal formidles. Formålet er at kunnskapen som formidles, skal kunne fungere som grunnlag for politiske diskusjoner i Norden og internasjonalt.

Informasjon

Postadresse

NIKK, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, SE-405 30 Göteborg

Kontakt

Innhold

Personer