Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK)

Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen (NIKK) tehtävänä on kerätä ja levittää pohjoismaisesta näkökulmasta tietoa tasa-arvoalan kansallisesta tutkimustyöstä, politiikasta ja käytännöstä laajalle sidosryhmäjoukolle. NIKK:n tulee levittää vertailevaa tietoa koko Pohjolan ajankohtaisesta tasa-arvo- ja sukupuolitutkimuksesta. Levitettävän tiedon tulisi pohjustaa poliittisia keskusteluja niin Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin.

Information

Postiosoite

NIKK,
Nationella sekretariatet för genusforskning
Box 709, SE-405 30 Göteborg

Contact
Sähköposti

Content