Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Sök medel för nordiska jämställdhetsprojekt 2014

03.03.14 | Nyhed
Konferens om lagstiftningssamarbete i Norden den 16–17 november 2010
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för sitt samarbetsprogram och dess prioriteringar. Därför har de inrättat en stödordning som administreras av NIKK. Här kan organisationer söka medel för insatser och samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden.

Liksom tidigare krävs minst tre nordiska länder i ansökan och det går att söka för aktiviteter som arrangerande av konferenser, och möten, kunskapsprojekt, nätverk med mera. Aktiviteterna ska starta hösten 2014 och genomföras senast under 2015.

Totalt skall 2,7 miljoner DKK fördelas till samarbete för jämställdhet i Norden.

Sista dag för ansökan är 24 april kl 18.00 svensk tid. Beslut meddelas i augusti 2014. Utbetalning kan ske tidigast en månad efter kontraktskrivande och rekvisition av medel.

Närmare information och ansökningsdirektiv på www.nikk.no