Content

31.03.20 | News

Matspillet minskar - men för långsamt

3,5 miljoner ton mat i soptunnan varje år – det är summan av de nordiska ländernas matspill. Trots många goda initiativ för att minska svinnet går det långsamt. För att öka tempot föreslår Nordiska rådets hållbarhetsutskott en gemensam nordisk kampanj, rapport och expertutfrågning. ...

08.01.20 | News

Nordic minister: Together with young people, we will create the future of Nordic co-operation

This week the Danish Youth Council met with the Danish Minister for Nordic Co-operation, Mogens Jensen, to discuss Nordic co-operation. If it is up to the minister, it is young people who will be at the heart of the Danish presidency of the Nordic Council of Ministers in 2020.

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
Thumbnail
24.09.18
Wearing Paper, Solving Fast Fashion
27.02.20 | Information

Five principles for a sustainable bioeconomy in Nordic and Baltic countries