Content

28.05.20 | News

Increased interest in locally produced and renewable products in the wake of the crisis

In a survey conducted during April and May, a number of Nordic and Baltic experts have stated that they believe the pandemic will stimulate growth in the bioeconomy. As people become aware of the vulnerability of the global economy, their interest in locally produced food, medicine, and...

31.03.20 | News

Matspillet minskar - men för långsamt

3,5 miljoner ton mat i soptunnan varje år – det är summan av de nordiska ländernas matspill. Trots många goda initiativ för att minska svinnet går det långsamt. För att öka tempot föreslår Nordiska rådets hållbarhetsutskott en gemensam nordisk kampanj, rapport och expertutfrågning. ...

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
Thumbnail
24.09.18
Wearing Paper, Solving Fast Fashion
27.02.20 | Information

Five principles for a sustainable bioeconomy in Nordic and Baltic countries