Content

17.07.18 | News

Young people can change patterns of consumption – given the chance

Better intergenerational political work is the key to making patterns of production and consumption more sustainable in the Nordic Region and other high-income countries. What young people have to say was taken seriously by all of the international delegates who discussed Sustainable De...

19.06.18 | News

Helhetsperspektiv krävs för att hållbarhetssäkra kustnäringarna

Fiske och annat nyttjande av biologiska resurser är inte bara ett sätt att få mat på bordet, det har också en avgörande betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet och identitet och bidrar till turismen. Existerande styrmedel behöver dock användas bättre för att säkra en hållbar utvec...

14.08.18 | Information

New Nordic strategy for the bioeconomy

The main job of the Nordic Bioeconomy Panel is to draw up proposals for a strategy covering the area and outline options and practical measures to promote sustainable bioeconomies.