Innhold

24.09.18 | Nyhet

People at the forefront of bioeconomy

As the Nordic Bioeconomy Programme released 15 action points to boost the transition towards a sustainable bioeconomy, a new campaign came to life to tell the stories of the people behind some of the most visible solutions in Nordic & Baltic states.

19.09.18 | Nyhet

Bioøkonomi er avgjørende for en bærekraftig framtid

Hvordan kan vi opprettholde vår høye levestandard og samtidig begrense negativ miljøpåvirkning? Dette spørsmålet står sentralt i utallige politiske diskusjoner, offentlige debatter og internasjonale avtaler. I septembernummeret av vårt magasin “Sustainable Growth the Nordic Way” ser vi ...

27.09.18 | Information

Made of Courage - people in the forefront of bioeconomy

As the Nordic Bioeconomy Programme released 15 action points to boost the transition towards a sustainable bioeconomy, a new campaign came to life to tell the stories of the people behind some of the most visible solutions in Nordic & Baltic states.