Innhold

13.12.18 | Nyhet

Nordisk dialog i Katowice

I løpet av to tettpakkede uker har den nordiske paviljongen ved FNs klimaforhandlinger i Katowice – COP24 – vært et senter for kunnskapsdeling og dialog om klimaløsninger og -utfordringer.

06.12.18 | Nyhet

Ambisiøst nytt nordisk klima- og miljøsamarbeid

Stans i tap av biologisk mangfold, reduksjon av plastutslipp til havet, et felles nordisk innspill til klimaforhandlingene og bærekraftig bruk av naturressurser er blant de ambisiøse målene i det nye nordiske samarbeidsprogrammet for miljø og klima.

27.09.18 | Information

Made of Courage - people in the forefront of bioeconomy

As the Nordic Bioeconomy Programme released 15 action points to boost the transition towards a sustainable bioeconomy, a new campaign came to life to tell the stories of the people behind some of the most visible solutions in Nordic & Baltic states.