Innhold

17.09.20 | Nyhet

Konkret plan skal gi enda mer relevant samarbeid

Den konkrete handlingsplanen for det nordiske samarbeidet tok et skritt framover da den ble godkjent av de nordiske samarbeidsministrene 10. september. Dette er en fireårig plan som tar utgangspunkt i visjonen for samarbeidet som statsministrene vedtok i fjor. Visjonen slår fast at Nord...

24.06.20 | Nyhet

Mat og fôr i fokus når Norden skal forberedes på kriser

Til tross for forstyrrelser i verdenshandelen og en periode med hamstring har ikke pandemien tømt mathyllene i Norden. Men den har vist hvor sårbarheten ligger i det nordiske matsystemet. Vi er i høy grad avhengige av utenlandsk arbeidskraft og av importert mat og fôr. Nå vil de nordisk...

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
Thumbnail
24.09.18
Wearing Paper, Solving Fast Fashion
27.02.20 | Information

Five principles for a sustainable bioeconomy in Nordic and Baltic countries