Innhold

10.04.19 | Nyhet

Nye mål for biologisk mangfold må være ambisiøse

Tap av biologisk mangfold er en av de største utfordringene vi mennesker står overfor. Nå ber de nordiske miljøministrene om høye ambisjoner og at ungdom blir hørt i forhandlingene når FN skal sette nye mål.

13.12.18 | Nyhet

Nordisk dialog i Katowice

I løpet av to tettpakkede uker har den nordiske paviljongen ved FNs klimaforhandlinger i Katowice – COP24 – vært et senter for kunnskapsdeling og dialog om klimaløsninger og -utfordringer.

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
27.09.18 | Information

Made of Courage - people in the forefront of bioeconomy

As the Nordic Bioeconomy Programme released 15 action points to boost the transition towards a sustainable bioeconomy, a new campaign came to life to tell the stories of the people behind some of the most visible solutions in Nordic & Baltic states.