Innhold

20.08.19 | Nyhet

Statsministrene vil ha sterkere nordisk fokus på klimaspørsmålet

Bærekraftspørsmål og uroen for effektene av klimaendringenes sto i sentrum for samtalene under de nordiske statsministrenes møte i Reykjavík 20. august. I en fornyet visjon for Nordisk ministerråd uttrykker statsministrene tydelig at de vil at det nordiske samarbeidet skal bli et mer ef...

24.06.19 | Nyhet

Vannet er nøkkelen til klimatilpasset landbruk

Den ekstremt tørre sommeren 2018 viste overveldende tydelig hvilke utfordringer landbruket står overfor når klimaet endres. At de nordiske landene utvikler nye vann- og dyrkingssystemer tilpasset til ekstremvær, står høyt på tiltakslista for arbeidsgruppen som har kartlagt effektene av ...

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
27.09.18 | Information

Made of Courage - people in the forefront of bioeconomy

As the Nordic Bioeconomy Programme released 15 action points to boost the transition towards a sustainable bioeconomy, a new campaign came to life to tell the stories of the people behind some of the most visible solutions in Nordic & Baltic states.