Innehåll

  06.05.22 | Nyhet

  Så självförsörjande är nordiska öar på mat

  Av fem undersökta nordiska öar är Åland mest självförsörjande när det gäller livsmedel, och Bornholm minst. Självförsörjningsgraden har betydelse för krisberedskap och för en levande landsbygd – men vad betyder den för hållbarheten? Den frågan undersöks i en ny rapport.

  15.12.20 | Nyhet

  Vägen mot ett grönare Norden är utstakad

  Det nordiska samarbetets fokus flyttas i mer grön och hållbar riktning under år 2021. Det är en utveckling som slås fast i Nordiska ministerrådets Vision2030. Handlingsplanen för de kommande fyra åren betyder utöver den grönare politiken, att det också blir mer fokus än förr på samarbet...

  Thumbnail
  24.09.18
  Crossing the line
  Thumbnail
  24.09.18
  Designing Wooden Homes
  Thumbnail
  24.09.18
  Wearing Paper, Solving Fast Fashion