Innehåll

20.08.19 | Nyhet

Statsministrarna vill ha större nordiskt fokus på klimatfrågan

Hållbarhetsfrågor och oron för klimatförändringens effekter stod i centrum för samtalen under de nordiska statsministrarnas möte i Reykjavik den 20. augusti. I en förnyad vision för Nordiska ministerrådet uttrycker statsministrarna tydligt att de vill att det nordiska samarbetet blir e...

24.06.19 | Nyhet

Vattnet är nyckeln till klimatanpassat jordbruk

Den extremt torra sommaren 2018 visade i blixtbelysning vilka utmaningarna lantbruket står inför när klimatet förändras. Att de nordiska länderna utvecklar nya vatten- och odlingssystem, anpassade för extremväder, står högt på åtgärdslistan för den arbetsgrupp som kartlagt effekterna av...

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
27.09.18 | Information

Made of Courage - people in the forefront of bioeconomy

As the Nordic Bioeconomy Programme released 15 action points to boost the transition towards a sustainable bioeconomy, a new campaign came to life to tell the stories of the people behind some of the most visible solutions in Nordic & Baltic states.