Innehåll

15.12.20 | Nyhet

Vägen mot ett grönare Norden är utstakad

Det nordiska samarbetets fokus flyttas i mer grön och hållbar riktning under år 2021. Det är en utveckling som slås fast i Nordiska ministerrådets Vision2030. Handlingsplanen för de kommande fyra åren betyder utöver den grönare politiken, att det också blir mer fokus än förr på samarbet...

17.09.20 | Nyhet

Konkret plan ska ge ännu relevantare samarbete

Den konkreta handlingsplanen för det nordiska samarbetet tog ett steg framåt när den godkändes av de nordiska samarbetsministrarna den 10. september. Det är en 4-årig plan som utgår från den vision för samarbetet som statsministrarna beslöt om ifjol. Visionen slår fast att Norden ska bl...

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
Thumbnail
24.09.18
Wearing Paper, Solving Fast Fashion