Innehåll

24.09.18 | Nyhet

People at the forefront of bioeconomy

As the Nordic Bioeconomy Programme released 15 action points to boost the transition towards a sustainable bioeconomy, a new campaign came to life to tell the stories of the people behind some of the most visible solutions in Nordic & Baltic states.

19.09.18 | Nyhet

Bioekonomi är avgörande för en hållbar framtid

Hur kan vi behålla vår höga levnadsstandard och samtidigt begränsa negativ miljöpåverkan? Denna fråga står i centrum i otaliga politiska diskussioner, offentliga debatter och internationella överenskommelser. I septembernumret av vårt webbmagasin ”Sustainable Growth the Nordic Way” titt...

27.09.18 | Information

Made of Courage - people in the forefront of bioeconomy

As the Nordic Bioeconomy Programme released 15 action points to boost the transition towards a sustainable bioeconomy, a new campaign came to life to tell the stories of the people behind some of the most visible solutions in Nordic & Baltic states.